login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie - zamówienia publiczne
           ROK 2019
                                           

Przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku szkolnym przy ul. Konarskiego 4. 59 – 225 Chojnów


SP4.26.1.2019                                                        Chojnów,22 lipca 2019 r.                                                                   

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

Ogłasza

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz.53, 730 )

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynku szkolnym  przy ul. Konarskiego 4    59 – 225 Chojnów.

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest;

Grażyna Paszkowska kierownik gospodarczy SP4 tel. 76  196 444

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Szkoły sp4.chojnow.eu oraz wywieszona w siedzibie Szkoły.

Przetarg odbędzie się 29 lipca 2019 r. o godz. 11 w gabinecie Dyrektora.

 

Dyrektor SzkołyPoniżej pliki do pobrania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (216.00 kb)
FORMULARZ OFERTY (36.50 kb)
OŚWIADCZENIE NR 1 (34.50 kb)
OŚWIADCZENIE NR 2 (35.50 kb)
UMOWA (90.50 kb)
WYKAZ (35.00 kb)
ZOBOWIĄZANIE (35.50 kb)


 

         ARCHIWUM

2018/2019

Przetarg Nieograniczony na artykuły spożywcze na stołówkę szkolną przy SP nr 4 w Chojnowie.

14.09.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu na żywność - (30.00 kb)

Specyfikacja - (128.50 kb)


Produkty mleczarskie(16.42 kb)

Różne produkty spożywcze - (19.83 kb)

Ziemniaki, warzywa, owoce - (13.64 kb)

Mięso i produkty mięsne - (40.50 kb)

Mrożonki - (15.39 kb)

Pieczywo i wyroby piekarskie - (14.07 kb)

Ryby mrożone -   (31.50 kb)

Oświadczenie o obowiązku podatkowym -(14.59 kb)

BEZPIECZNYCH I POGODNYCH WAKACJI!!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie