login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie - noe


„NOE"  w klasach siódmych

     10.12.2019 r w naszej szkole został przeprowadzony program profilaktyczny „NOE".

    Pedagog Maria Pura, już kolejny raz postawiła na programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    Program ten  wielostronnie był sprawdzany i ewaluowany w całej Polsce, a jego dotychczasowe realizacje na terenie całego kraju były bardzo wysoko oceniane. Jest on zaakceptowany przez specjalistów Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej jako dobra propozycja wychowawcza.

Cele programu:
-zmiana norm środowiskowych związanych z piciem
-zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol
-zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do samego siebie i dobrych kontaktów z innymi
zmiana niekorzystnych przekonań młodzieży, dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych ("wszyscy oczekują ode mnie żebym pił, brał")
-rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym ("sztuka odmawiania")
    Promowanie abstynencji, pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez środków psychoaktywnych.

       Podczas trzygodzinnego spotkania, poprzez wymianę poglądów z uczniami, mini wykłady na temat choroby alkoholowej, opowieści trzeźwego alkoholika i  scenek odgrywanych przez uczniów, uświadamiano uczniom zdrowotne i społeczne skutki nadużywania alkoholu.
Dynamika spotkania przypominała  formę zachodnich meetingów lub happeningów. Atrakcyjne w swej formie przekazu zajęcia spowodowały, że uczniowie chętnie odpowiadali na pytania, uczestniczyli w scenkach i improwizacjach. Kontynuacją programu z uczniami będzie spotkanie z rodzicami uczniów klas VII.
                                                                                                                               Maria Pura


(szerokość: 750 / wysokość: 562)

(szerokość: 750 / wysokość: 562)

(szerokość: 750 / wysokość: 562)
Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie