ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY PODSTAWOWEJNR 4 IM. J.KORCZAKA W CHOJNOWIE

 Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

wyszczególnienie

średni wynik procentowy z przedmiotów

j. polski

Matematyka

j. angielski

województwo dolnośląskie

61,2

43,5

60,0

SP-4

61,2 (=)

42,3

60,6 (+0,6)

powiat legnicki

58,0

37,5

52,7

SP-4

61,2 (+3,2)

42,3 (+4,8)

60,6 (+7,9)

miasto Legnica

56,9

38,8

55,3

SP-4

61,2 (+4,3)

42,3 (+3,5)

60,6 (+5,3)

miasto Chojnów

58,9

38,7

58,4

SP-4

61,2 (+2,3)

42,3 (+3,6)

60,6 (+2,2)

gmina Chojnów

51,4

35,9

42,0

SP-4

61,2 (+9,8)

42,3 (+6,4)

60,6 (+18,6)
WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2016Znamy już wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty. Nasi uczniowie świetnie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Mamy średnią wyższą od wojewódzkiej z języka polskiego i matematyki. Serdecznie gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.


(szerokość: 750 / wysokość: 80)

(szerokość: 750 / wysokość: 210)

WYNIKI TRZECIOTEŚCIKA ( diagnoza po I etapie edukacyjnym)  MAJ 2015 R

 

Średni wynik szkoły :  poziom wyżej średniWYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015r


Sprawdzian szóstoklasisty ( egzamin zewnętrzny) 04.04.2015 r.


Rok szkolny 2014/15  część I ( j .polski, matematyka)   - wynik średni


                                       Część II (j .angielski)  wynik wyżej średni w skali staninowej.


Nasza szkoła uzyskuje rokrocznie  wynik wyższy niż średni wynik w mieście, gminie


i powiecie. Z części II wyższy niż w województwie.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie