Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

 

 

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie  w okresie  

od 5 października 2015 r. do 5 kwietnia 2016 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna  przyjazna uczniowi"  w następujący sposób:

 

Zadanie 1.

Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią.

 

Wykonanie:

Liczba klas  4

Liczba uczestników 39

Sprawozdanie. Wnioski, ocena zadania, uwagi.

Rozwój zdolności artystycznych oraz wrażliwości na sztukę to bardzo ważne zadanie należące do obowiązków szkoły, w tym świetlicy szkolnej. W związku z powyższym uczniowie klas drugich, uczęszczający do świetlicy zorganizowali dla młodszych grup przedstawienie teatralne pt. „Bal w pokoiku lal". Scenariusz spektaklu został oparty na przygodach „Misia Uszatka", które dzieci przez parę tygodni miały okazję poznawać podczas zajęć świetlicowych.

W przedstawieniu wzięło udział 12 aktorów oraz zespół wokalny, którego uczestnikami  jest 11 „świetliczaków" z klas trzecich.  Zorganizowanie przedstawienia zajęło około czterech tygodni, ze względu na długi okres prób i ćwiczeń związanych z odgrywaniem poszczególnych ról i innymi scenicznymi aspektami. Mali artyści dzielili się na lalki, pajace i misia. Każda z tych trzech grup cechowała się charakterystycznymi dla siebie ruchami, np. pajace poruszając się cały czas ze sztywnymi nóżkami i rękoma. Oprócz wyćwiczonych ruchów grupowych, każdy uczeń z osobna odbywał ćwiczenia dotyczące modulowania głosem, intonacji, wymowy oraz zachowania na scenie. Wychowawca świetlicy wykorzystując wręcz doskonałe umiejętności obserwacji dzieci, posługiwał się metodą naśladowczą- odgrywał daną kwestię, następnie po nim powtarzał uczeń. Po fazie ćwiczeń indywidualnych przyszła pora na wspólne próby do przedstawienia, kiedy to najwięcej czasu zajęło odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni scenicznej. Mali aktorzy uczyli się zajmowania właściwego miejsca podczas danej sceny oraz współgrania z resztą uczniów.

Dzieci podeszły do postawionego im zadania bardzo poważnie, jednak nie brakowało przy tym zabawy i śmiechu. Dodatkowym atutem przedstawienia były utwory śpiewane przez zespół wokalny oraz stworzone do nich tańce, a mianowicie „Zuzia lalka nieduża",  „Gumi miś", „Miś z laleczką" , czy „Niech żyje bal". Całość prezentacji uświetniły dekoracje, barwne stroje, fryzury, a nawet makijaże. Nieodłącznym elementem pracy każdego aktora jest trema, która towarzyszyła również naszym małym aktorom, jednak podziałała mobilizująco.

Na koniec 16 dzieci klas I-III zatańczyło z szarfami do muzyki Beethovena „Dla Elizy". Osoby te uczęszczają dwa razy w tygodniu  na kółko muzyczno-ruchowe prowadzone przez jedną z wychowawczyń świetlicy.

Publiczność bardzo entuzjastycznie przyjęła starszych kolegów, nie szczędząc im braw, co sprawiło, że byli oni niesamowicie zadowoleni z wykonanej przez siebie pracy. Dzięki przygotowanemu spektaklowi podjąć można jeszcze jeden wniosek- pula dziecięcych marzeń została poszerzona o kolejne -chęć pozostania aktorem!

           

Zadanie 2.

Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych debat 1

Liczba uczestników debat 24

Liczba prac : 73

Ocena wartości  debat, wnioski

Promocja zdrowia to jedno z głównych zadań naszej szkoły. Świetlica szkolna przez cały rok bierze czynny udział w tym przedsięwzięciu i dba o zdrowe odżywianie dzieci.  Debata uczniowska pomiędzy II a III klasami świetlicowymi dotyczyła  między innymi roli warzyw i owoców w prawidłowym odżywianiu się, przyczyn i skutków niewłaściwego odżywiania, kaloryczności najpopularniejszych produktów itp. Wykonywane zadnie przypomniało wszystkim uczniom jak prawidłowo dbać o aktywność fizyczną i prawidłowe

odżywianie. Na zakończenie tygodnia został zorganizowany quiz „Zdrowie na talerzu". W teście wzięło udział  34 uczniów.

Zadanie 3.

Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/świata do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek 3

Liczba uczestników 78

Liczba prac plastycznych 32

Wnioski, ocena zadania, uwagi

Dzieci zwłaszcza te mniejsze miały ogromną satysfakcje, że mogą pochwalić się kolegom i koleżankom, co przywieźli z letnich podróży.  Najwięcej osób spędziło czas z rodzicami nad morzem, zaraz potem były góry. Znalazło się też kilku uczniów, którzy przebywali u dziadków na wiosce, czy też w domu ze starszym rodzeństwem. Dzieci zapytane jakimi środkami lokomocji się poruszały, wymieniły: samolot, autobus, samochód, pociąg, oraz rower. Został tutaj poruszony przez nauczycieli temat bezpieczeństwa podczas dni wolnych od szkoły. Osoby, które podróżowały podczas wakacji pokazywały miejscowości na mapie Polski. Trzecioklasiści nie mieli z tym zadaniem większych kłopotów, młodsze zaś dzieci pokazywały miasta z pomocą swojego nauczyciela. Uczniowie po zajęciach nabyli umiejętność wypowiadania się  na temat własnych wakacji, znają środki lokomocji, jakimi można poruszać się podczas podróży, potrafią wskazać na mapie miejsca, o których opowiadają oraz znają zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.

Po przeprowadzonych pogadankach zadaniem uczniów było wykonanie pracy pt: „Moje wspomnienia z wakacji". Dzieci z radością zabrały się do pracy wykorzystując materiały, które przyniosły do świetlicy. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Podczas tworzenia ilustracji dzieci aktywizowały się, rozwijały wyobraźnię, twórcze myślenie oraz uzdolnienia plastyczne.

 

Zadanie 4.

Zorganizowanie w ramach tygodnia Harrego Pottera (bądź innego, wybranego przez szkołę bohatera) konkursu na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników  180

Liczba prac plastycznych 174

Liczba prac plastyczno-technicznych: 53

Wnioski, ocena zadania, uwagi

W listopadzie  zorganizowaliśmy „Tydzień Króla Maciusia I" Dlaczego wybraliśmy akurat taki tydzień? Otóż tą powieść napisał Janusz Korczak, który jest patronem naszej szkoły. Chcieliśmy, aby dzieci zapoznały się  z sylwetką  i twórczością „genialnego wychowawcy", bo niewątpliwie  jest to szczególna postać i dla wielu osób powinna stać się autorytetem.

Zajęcia plastyczno-techniczne rozbudziły i rozwinęły wrażliwość estetyczną naszych świetliczków, a oni sami odkryli przyjemność tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem. Każde z nich chciało stworzyć coś nowego i oryginalnego. 

Dzieci przez cały tydzień  poznawały życie, twórczość oraz działalność wychowawczą Janusza Korczaka. Pomimo, że nasz patron już nie żyje pozostała po nim garść popiołu i kłęby dymu, które wiatr rozniósł po całym świecie, w tym do SP4 w Chojnowie. Wraz z tym dymem krążą jednak nad ziemia idee korczakowskie, których nic juz nie zdoła zniszczyć  ani pogrążyć w zapomnieniu. Z taką też wiedzą uczniowie świetlicy zakończyli „Tydzień Króla Maciusia I".

 

 

Zadanie 5.

Rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci.

 

Wykonanie:.

Liczba uczestników  130

Sprawozdanie, wnioski, uwagi

Aktualne zainteresowania dzieci i młodzieży z całą pewnością należy  rozszerzyć o komputer.  Istnieje z tym pewne niebezpieczeństwo, o których dzieci nie zdają sobie sprawy. Codziennie młode osoby siedzą  godzinami przed ekranem grając w gry, ucząc się czy tez korzystając z coraz bardziej popularnych portalów społecznościowych.  Aby uchronić ich przed niebezpieczeństwami internetowymi, postanowiliśmy jak najszybciej uświadomić dzieci jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich,  z drugiej  wirtualnej strony.

 Oglądane przez grupy świetlicowe filmy na rzecz bezpieczeństwa  młodych internautów, pogadanki z nauczycielami, policjantami pomogły dzieciom  poznać zalety, korzyści i zagrożenia jakie niesie Internet.

 

 

Zadanie 6.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem ZOO Jana Brzechwy.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników10

Liczba prac plastycznych/zdjęć  2 ( w grupach)

Sprawozdanie, wnioski, uwagi.

Nauka czytania i interpretowania utworów wierszowanych, stawia nowe wymagania  przed dziećmi. O wartości artystycznej recytacji świadczy właściwe i umiejętne zrozumienie tekstu, przy którym najczęściej pomaga nauczyciel. Uczniowie zwykle są chętni do nauki wierszy na pamięć, dlatego też z przyjemnością dzieci świetlicowe przystąpiły do następnego 6 zadania  z „Przyjaznej Świetlicy": Konkursu Recytatorskiego „Zoo" Jana Brzechwy. W konkursie wzięło udział 10 dzieci. Komisja, złożona z 4 nauczycielek brała pod uwagę:

·       Interpretację utworu

·       Kulturę słowa (poprawność językowa, dykcja)

·       Ogólny wyraz artystyczny.

Sukces dziecka w konkursach recytatorskich zapewnia praca nad poprawną wymową wyrazów i zdań, nad frazowaniem, intonacją oraz akcentami logicznymi, obrazowymi i uczuciowymi. Tego wszystkiego nasze dzieci świetlicowe uczą się z wielkim zaangażowaniem dwa razy w tygodniu na kółku recytatorsko – teatralnym, które prowadzi jedna z wychowawczyń świetlicy. Dzięki tym zajęciom pobudza się wrażliwość estetyczną dzieci oraz rozwój uzdolnień indywidualnych a także zaspokaja potrzebę poczucia własnej wartości.                                                        

 Z całą pewnością można stwierdzić, że uczenie się wierszy na pamięć i wdrażanie dzieci do właściwej ich recytacji, jest doskonałym środkiem kształcącym pamięć i wyobraźnię a także uczącym pięknego mówienia.

             W ramach przedsięwzięcia ZOO Jana Brzechwy dodatkowo odbył się konkurs pięknego czytania wierszy wymienionego autora. Kryteriami, na podstawie których jury dokonało oceny były płynność czytania, modulacja głosem oraz umiejętność intonowania.

 

Zadanie 7:

Uczyć, bawić, wychowywać. Pogadanka z uczniami nt. roli świetlicy szkolnej.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek 4

Liczba uczestników 127

Liczba prac pisemnych/plastycznych 36

Wnioski, ocena zadania, uwagi

Świetlica szkolna powinna każdemu dziecku zapewnić opiekę, wychowanie, a także kształtować i rozwijać zainteresowania uczniów. Staramy się aby świetlica była dla dzieci miejscem szczególnym, gdzie mogą nie tylko odpocząć po lekcjach,  ale również poznać dużo ciekawych i wartościowych informacji.

Z przeprowadzonych pogadanek stwierdzamy, że  świetlica szkolna nie jest dla nich przymusem, lecz miejscem gdzie mogą się bawić, odpocząć oraz wiele nauczyć. Uczniowie wymieniali czynności, które najbardziej lubią robić w świetlicy. Najczęściej dzieci podawały: wykonywanie różnymi technikami prac plastycznych, śpiewanie, zawody sportowe oraz konkursy.

Przy okazji zad. 7 uczniowie  poznali nową technikę jaką jest orgiami płaskie.

 Zostały również przypomniane zasady „Savoir Vivre  – czyli dobre maniery i wychowanie na co dzień". Dzieci na zakończenie zajęć świetlicowych stwierdziły, iż wiedza jaką zdobyli podczas zajęć świetlicowych pomoże im dobrze zachowywać  się przy stole  i pomoże im być ludźmi kulturalnymi i grzecznymi.

Świetliczaki uczestniczyły w zajęciach muzyczno-ruchowych oraz w zawodach na sali gimnastycznej.  Dzieci  świetnie się bawiły, nie przepuszczając jak wiele przy tym zyskują. Na zakończenie tygodnia dzieci miały wykonać ilustrację pt; „ Mój dzień w świetlicy".

Te zadnie z „Przyjaznej świetlicy" jest realizowane przez cały rok szkolny, a uczniowie aktywnie i chętnie w nim uczestniczą co pokazuje duża  ilość prac, frekwencja a przede wszystkim uśmiechy na buziach  podczas zajęć świetlicowych. Przesyłamy jak nasza świetlica uczy, bawi i wychowuje „ w pigułce".

 

 

Zadanie 8

Zorganizowanie przez pracowników świetlicy szkolnej dnia wspólnego czytania pod nazwą Czytanie łączy pokolenia.

 

Wykonanie:

Liczba zaproszonych gości 8

Liczba uczestników 87

Liczba prac plastycznych/zdjęć 62

 

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

Akcja: „Czytanie łączy pokolenie" odbywa się przez cały rok szkolny. Po wizycie naszych gości tworzymy specjalne albumy. Umieszczamy w nich zdjęcia z „zajęć czytelniczych" oraz prace plastyczne, które rysują  nasi uczniowie, po wysłuchaniu danej książki. Oprócz tego każda z zaproszonych osób otrzymuje od nas dyplom z podziękowaniem za udział a akcji czytelniczej.

Dzięki zajęciom czytelniczym prowadzonym w naszej  świetlicy dzieci :

Ø     kształtują nawyk obcowania z książką

Ø     rozwijają wyobraźnię

Ø     wzbogacają słownictwo

Ø      rozwijają kulturę czytelniczą,

Ø     wyrabiają wrażliwość na treść książki,

Ø     kształtują zamiłowania czytelnicze oraz samodzielność myślową.

Umiejętność czytania jest darem, który poza zwykłym zdobywaniem informacji może spowodować wiele przyjemności czytającemu. Dlatego też w naszej świetlicy aktywnie działała kącik czytelniczy o nazwie : „Przeczytaj- bo warto". Dzieci kilka razy w tygodniu przynoszą swoje książeczki i czytają ich fragmenty swoim koleżankom i kolegom. 

Z uśmiechem na twarzy stwierdzamy, iż czytelnictwo w naszej świetlicy cieszy się dużym zainteresowaniem.

 

Zadanie 9

Przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.

 

Wykonanie:

Sprawozdanie, wnioski, ocena zadania, uwagi.

 

Świetlica szkolna powinna na równi z rodzicami zapewniać dzieciom opiekę i wychowanie. Zdarza się często, że rodzice goniąc za pieniądzem czy pracą, pozostawiają pociechy same sobie. Z tego też powodu uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przebywają w świetlicy szkolnej  dużo czasu, czy to przed czy po szkole. Oprócz zapewnienia  opieki i wychowania placówka ta powinna przede wszystkim kształtować i rozwijać zainteresowania oraz inne potrzeby indywidualne swoich wychowanków. Zadaniem każdego wychowawcy jest poznanie swoich uczniów, ich możliwości i ograniczenia. Wiedza o zainteresowaniach podopiecznych w świetlicy szkolnej jest niezbędna w przeprowadzaniu zajęć. Młodszy wiek szkolny to okres kształtowania się zainteresowań. Dzieci w tym czasie są szczególnie otwarte i poszukujące, dlatego konieczne jest skupienie na nich większej uwagi. Trzeba w tym czasie zorganizować atrakcyjnie czas wolny, tak aby uczniowie  mieli okazję przede wszystkim  poznać samych siebie. Czas w świetlicy musi być spędzony przez uczniów w wartościowy sposób, na przykład uczestnicząc w interesujących zajęciach organizowanych przez opiekunów świetlic. Wychowawcy powinni przygotować dzieciom takie zadania, aby rozbudzać, zaspokajać i kształtować w nich zainteresowania. Ważnym zadaniem wychowawców jest szukanie nieszablonowych, a jednocześnie atrakcyjnych form i metod rozwoju zainteresowań. Należy barć pod uwagę nie tylko rozmaitość zainteresowań, ale również adekwatnie do niech wybierać metodykę pracy opiekuńczo –wychowawczej.

Praca z uczniem zdolnym:

 

Ø     Organizuję różne inscenizacje/przedstawienia.

Ø     Stosuję różnorodne metody, a w szczególności nowoczesne metody aktywizujące(burza mózgów, drama, dyskusja panelowa, plenarna).

Ø     Zachęcam do podejmowania dyskusji na ważne tematy podczas zajęć świetlicowych.

Ø     Zachęcam do udziałów w przedstawieniach  i zawodach sportowych.

Ø     Organizuję dużą ilość konkursów plastycznych, muzycznych, ruchowych itp. oraz  zachęcam do  brania udziału w nich.

Ø     Prowadzę  zajęcia dodatkowe:

·       muzyczno-ruchowe,

·        teatralne,

·        joga,

·        nauka języka migowego,

·        warcabowe.

·       plastyczne.

 tak, aby każde dziecko znalazło cos dla siebie i mogło rozwijać zamiłowania i zainteresowania.

Ø     Daję możliwość aby uczniowie byli współgospodarzami –podmiotami a nie przedmiotami.

Ø     Zachęcam do  mówienia głośno o swoich pomysłach  i angażuję do ich  realizacji.

Ø     Zachęcam uczniów zdolnych do pomocy koleżankom /kolegom słabszym.

Ø     Organizuję różne zabawy w odgrywanie scenek pantomimicznych, która pomaga uaktywnić wyobraźnię oraz ujawnić uczucia i emocję.

Ø     Angażuję uczniów zdolnych do działań na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Ø     Przygotowuję dzieci do występów w imprezach środowiskowych m.in.: dla przedszkolaków chojnowskich przedszkoli.

Ø     Zachęcam do wykonywania prac na różne kiermasze.

Ø     Tworzę w szkole system popularyzacji dorobku dzieci zdolnych poprzez wizualizację osiągnięć.

Ø     Organizuję  prezentacje w różnych formach- od prezentacji komputerowej po wystawy.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce:

 

Ø     Stosuję metody „małych kroków" od zadań prostszych do zadań coraz trudniejszych.

Ø     Daję możliwość układania konstrukcji z materiału klockowego, które nie tylko ćwiczą sprawność manualna, ale także  rozbudzają  kreatywność dzieci.

Ø     Codziennie prowadzę  ćwiczenia rytmiczne, które doskonalą sprawność  i wzmacniają siłę.

Ø     Organizuję  różne zabawy relaksujące.

Ø     W swojej pracy używam bajki do wizualizacji.

Ø     Stosuję pochwały i nagrody aby dzieci miały większą motywację do działania oraz zwiększyły samoocenę.

Ø     Czytam bajki terapeutyczne, psychoedukacyjne oraz psychoterapeutyczne.

Ø     Codziennie pomagam w odrabianiu zadań domowych.

Ø     Na zajęciach uczniowie często kolorują  kredkami małe przestrzenie (kolorowanki),

Ø     Preferuję  „naukę poprzez zabawę" - korzystnie z różnych gier edukacyjnych, które ćwiczą koordynacje wzrokowo-ruchową, wzrokowo– słuchową, czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie.

Ø     Organizuję często prace w zespołach, która służy integracji grupy.

Ø     Codziennie czytam dzieciom  książki, co wzbogaca ich zasób słownictwa.

Ø     Rozwijam  umiejętności manualne dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych rozmaitymi technikami.

Ø     Zachęcam uczniów nieśmiałych i słabszych do włączania się w dyskusję.

 

Zadanie 10

Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień, ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny spacer dla uczniów, gdzie wygranego wyłonią uczniowie poprzez głosowanie.

 

Wykonanie:

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, zdjęć/prac plastycznych, efekty.

 

Liczba osób uczestniczących w wycieczce : 94

Liczba prac plastycznych: 46

 

Przed przystąpieniem do kolejnego zadania  dotyczącego programu" Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi"  14.10.2015r.  wybraliśmy się wraz z dziećmi na spacer do pobliskiego parku. Miał on na celu doskonalenie umiejętności obserwacji, zauważanie piękna w przyrodzie oraz bogactwa barw w naturze, a także zebranie „darów jesieni".

W dniach 15.10- 22.10.2015r. został ogłoszony  konkurs  plastyczny pt: „Jesienny spacer".

Dzieciom tak bardzo spodobał się pomysł wykorzystania „darów jesieni" w pracach plastycznych, że  wzbogaciliśmy je o „jesienną biżuterię". Uczniowie podczas zajęć świetlicowych zebrali się do pracy, a efektem ich aktywności były : jesienne kolczyki, korale, broszki oraz bransoletki.
        „Świetliczaki"  wykonując zadanie 10 kształtowały więź emocjonalną z przyrodą, poszerzali wiedzę ekologiczna poznając oraz  dostrzegając cechy charakterystyczne różnych gatunków drzew. Poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz tworzenie „biżuterii jesiennej" dzieci  kształtowały sprawność manualną rąk i wyobraźnię twórczą.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie