rok 2006/2007

rok 2007/2008

rok 2008/2009

rok 2009/2010

rok 2010/2011

rok 2011/2012

rok 2012/2013

rok 2014/2015

rok 2015/2016
rok 2016/2017

rok 2017/2018

rok 2018/2019

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie