Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

KONKURS ZDOLNY ŚLĄZACZEK

"zDolny Ślązaczek" to konkurs interdyscyplinarny dla uczniów szkół podstawowych realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorami konkursu są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej. Konkursy tego typu są naturalnym elementem procesu edukacyjnego, wkomponowanym w rytm pracy szkoły, w systematycznie prowadzone wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów, zgodnie z założonymi przez szkołę celami. Ten konkurs jest sprawdzeniem stanu wiedzy i umiejętności ucznia, informacją o poziomoe rozwoju jego zainteresowań i uzdolnień, odzwieciedleniem indywidualnego zaangażowania ucznia w proces samorealizacji. W 2006/2007 roku w etapie szkolnym konkursu wzięło udział 11 339 uczniów z 472 szkół podstawowych Donego Śląska. Uczniowie naszej szkoły: Katarzyna Płachta, Aleksander Podolak i Krzysztof Matys z klasy VI a oraz Jan Charewicz z klasy VI e zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który odbył się 23 listopada 2006 w Legnicy. Finalistą konkursu został Jan Charewicz, któremu gratulujemy sukcesu.

                          

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie