ZAJĘCIA Z RYTMIKI A DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

 

     Zajęcia z rytmiki wywierają korzystny wpływ na wszystkie sfery rozwoju dziecka oraz sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu osobowości. Przez taniec, którego elementy są prowadzone na lekcjach rytmiki, dzieci uczą się odreagowania napięć, oderwania od codzienności.

    Podczas zajęć ucziowie tańczą w rytm muzyki nowoczesnej, poważnej, tańczą w parach, grupowo, indywidualnie. Podczas ostatnich kilku zajęć uczniowie uczyli się kroków "Kujawiaka", aby zaprezentować swój układ podczas apelu z okazji Święta Niepodległości. Był to pierwszy występ uczniów z klas II uczestniczących na zajęcia muzyczno – rytmiczne prowadzone przez wychowawcę świetlicy p. Malwinę Rząsa.


 (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

 (szerokość: 375 / wysokość: 280) (szerokość: 375 / wysokość: 280)

 (szerokość: 730 / wysokość: 547)

  E.R

 

 

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie