Egzamin na kartę rowerową !!!


Warunki przystąpienia  :

1. Ukończone 10 lat

2. Aktualne zdjęcie  (podpisane)

3. Wypełniona karta zaliczenia z danymi : Nazwisko i imię ,klasa, data urodzenia ,miejsce zamieszkania ,imiona rodziców , zgoda wychowawcy , zgoda rodziców/opiekunów.

 

 

Warunki  zaliczenia egzaminu:

1.Dobra znajomość  podstawowych przepisów  ruchu drogowego (szczególnie przejazdy przez skrzyżowania , zmiany kierunku jazdy , zatrzymanie ,ruszanie itp.) ,zaliczenie egzaminu teoretycznego

2. Zaliczenie praktycznej jazdy rowerem (może być własny rower)

3. Znajomość znaków i sygnałów  drogowych .

4. Znajomość obowiązkowego wyposażenia roweru.

 5. Zachowanie się w sytuacji gdy jesteśmy świadkiem zdarzenia  drogowego (wypadek ,kolizja drogowa)   i umiejętność powiadamiania , służb ratowniczych oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

Egzamin odbędzie się w dniu 17.06.2016r.(piatek) od godz .11.30

Wypełnione karty zaliczenia wraz ze zdjęciem należy dostarczyć  do piątku do godz.10.30 . informacje u nauczyciela : Ryszarda Kopackiego

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie