REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

                                                   „PIĘKNIE CZYTAM"

 

I TERMIN: 26.04.2017 r. godz. 16.00 - czytelnia

 

II CELE KONKURSU:

  • prezentacja umiejętności uczniów,
  • kształtowanie wrażliwości odbioru treści książkowych,
  • popularyzacja zbiorów biblioteki,
  • rozbudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą,
  • zachęcenie do głośnego czytania,
  • pogłębienie wrażliwości artystycznej,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

III ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

Klasy II-III – „Pięknie czytam"

 

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej nr 4. Z klas drugich i trzecich biorą udział po dwie osoby wyłonione w dniu 06.02.2017 r. podczas eliminacji zorganizowanych przez bibliotekę, zmian może dokonać wychowawca klasy, który podejmie ostateczną decyzję.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 

     Uczniowie losują książki z zaznaczonymi fragmentami nieznanych wcześniej tekstów wybranych przez organizatorów. Teksty pochodzić będą z książek dostosowanych do wieku, dostępnych w naszej bibliotece i czytanych przez uczniów klas młodszych.

 

IV KRYTERIA OCENY I NAGRODY

    

  1. Głośne czytanie będzie oceniane przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

         - tempo,

         - intonację,

         - dykcję,

         - płynność,

         - bezbłędność.

      2.  Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.

      3.  Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy

 

 

ORGANIZATORZY: Dorota Chopkowicz  i Elżbieta Rusiecka

 

 Informacja dla Rodziców - od 01 czerwca 2018r stołówka szkolna będzie nieczynna ze względu na gruntowny remont.


2018 - 100-LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI


                                
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie