„Bezpieczeństwo ponad wszystko!"

 

W naszej świetlicy na początku roku szkolnego zawsze góruje jedno hasło- bezpieczeństwo ponad wszystko! Świetliczaki przypominają sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zasady bezpiecznej i zarazem dobrej zabawy oraz ogólne reguły bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią. Dziś klasy drugie i trzecie miały świetną okazję wykazania się wiedzą z tego zakresu podczas zorganizowanej gry „Milionerzy". Dzieciaki zmotywowane zdobywanymi punktami i nagrodami wysiliły się maksymalnie, odpowiadając niemal perfekcyjnie na pytania związane bezpośrednio z bezpieczeństwem w szkole, ale także w domu oraz w różnych sytuacjach interpersonalnych. Cieszymy się ogromnie, że wielokrotne przypomnienia odpowiednich zachowań nie poszły na marne, a nasze Świetliczaki po odbytej zabawie są posiadaczami nie tylko nagród, ale także bezliku trafnych rozwiązań w różnorakich sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu.

 

Wychowawcy świetlicy  (szerokość: 375 / wysokość: 210) (szerokość: 375 / wysokość: 210)
  (szerokość: 375 / wysokość: 210) (szerokość: 375 / wysokość: 210)
  (szerokość: 375 / wysokość: 210) (szerokość: 375 / wysokość: 210)
  (szerokość: 750 / wysokość: 421)
  (szerokość: 750 / wysokość: 421)
  (szerokość: 750 / wysokość: 421)
               E.R                                                                                                         
 

 BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!!!  BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!!!


2018 - 100-LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI


                                
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie