Regulamin  Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego

„Mój słowniczek obrazkowy" dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych   


 (szerokość: 213 / wysokość: 300)

 

Cele konkursu:

- motywowanie najmłodszych uczniów do nauki języka angielskiego,

- rozwijanie wśród uczniów zainteresowań i pogłębianie wiedzy o języku obcym,

- utrwalanie poznanego słownictwa,

- zachęcanie do samodzielnego poznawania słownictwa z różnych kategorii,

- rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności dzieci,
- uwrażliwienie na estetykę pracy,
- nauka języka poprzez zabawę.

 

Zasady konkursu:


1.  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych.

2.  W konkursie będą oceniane prace plastyczno – językowe.

3.  Słowniczek może mieć dowolny kształt i format.

4.  Praca może być wykonana jednostronnie lub w formie książeczki.

4. Praca może być wykonana dowolną techniką ( rysowanie, malowanie, wydzieranka, naklejanka, kolaż, witraż, komiks itp.).

6. W pracy nie używamy  języka polskiego.

7. Słowa powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej.

8. Słowniki wykonane przez:

  • uczniów klas pierwszych: powinny zawierać co najmniej 10 dowolnych słów rozpoczynających się różnymi literami alfabetu;
  • uczniów klas drugich: powinny zawierać co najmniej 15 dowolnych słów rozpoczynających się różnymi literami alfabetu;
  • uczniów klas trzecich: powinny zawierać co najmniej 20 dowolnych słów rozpoczynających się  różnymi literami alfabetu.

9. Praca powinna zawierać:

• Tytuł (w języku angielskim)

• Autora (imię, nazwisko, klasa)

• W przypadku książeczki minimum 10 stron ponumerowanych, okładkę  (format i kształt dowolny)

• Ilustracje wykonane dowolną techniką i samodzielnie podpisane w języku angielskim.

 

Kryteria oceny książki:

• Spełnienie w/w warunków

• Wkład pracy wykonawcy

• Estetyka wykonania

• Czytelność

• Poprawność ortograficzna

 

Komisja oceniająca:


Prace konkursowe oceniane będą przez nauczycieli języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Pod uwagę brana będzie estetyka i wkład pracy, samodzielność wykonania oraz zwartość - ilość wykorzystanych słówek.

Prace należy złożyć u nauczycieli języka angielskiego lub w sali 107 lub w sekretariacie szkoły w terminie do 31.05.2018.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione 12.06.2018.

Komisja zastrzega sobie prawo do zachowania prac konkursowych oraz eksponowania ich na wystawie szkolnej. Najlepsze prace zostaną wyróżnione, a wykonawcy nagrodzeni dyplomami i upominkami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Organizatorem Konkursu jest Iwona Nowicka

 

 E.R

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie