Rywalizacja o tytuł „Czwórkowej Super Klasy" w roku szkolnym 2017/2018 rozstrzygnięta


          Przez cały rok szkolny klasy IV – VII rywalizowały o tytuł „Czwórkowej Super Klasy". Mogły gromadzić punkty za średnią ocen z przedmiotów oraz średnią ocen z zachowania, a także za frekwencję, czytelnictwo i opinię nauczycieli. Dodatkowo punktowana była także aktywność uczniów na forum szkoły oraz aktywność rodziców.  Najwięcej punktów zgromadziła, a tym samym zdobyła tytuł „Czwórkowej Super Klasy" klasa V c. Gratulujemy!!! Jako nagrodę uczniowie otrzymali  czek na pizzę ufundowany przez panią dyrektor.


(szerokość: 750 / wysokość: 500)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie