REGULAMIN

Szkolnego Konkursu Plastycznego

„ 100 lat wolnej Polski"


(szerokość: 375 / wysokość: 230)

                                                                                                       pixaby.pl

1. CELE KONKURSU


- kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej,

- motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych,

- poszerzenie wiedzy historycznej uczniów szkół podstawowych,

- kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania wydarzeniami

związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,

- chronienie przed zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy przyczynili się do

odzyskania przez Polskę niepodległości,

- rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,

- umiejętność wykorzystywania motywów  patriotyczno – historycznych (postacie, symbole, wydarzenia) w twórczości artystycznej.


2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA


   Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu  pracy o tematyce patriotycznej nawiązującej do Narodowego Święta Niepodległości ,kompozycja może przedstawiać na przykład  historię Legionów Polskich, postaci historyczne Józefa Piłsudskiego czy Romana Dmowskiego.

Praca w formacie A-3

Technika wykonania dowolna:  malarska, rysunkowa, graficzna.

 

 

3. ORGANIZACJA KONKURSU


Prace należy składać do 19 października 2018r. do organizatora konkursu , natomiast klasy VII i VIII również do biblioteki szkolnej gimnazjum.

Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych;

- dla uczniów klas 4 – 6

- dla uczniów klas 7 –8

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych uczestników .

 

4. KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH


Prace są oceniane wg następujących kryteriów:

- zgodność treści pracy z tematem konkursu

- innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu

- ogólne wrażenie estetyczne, staranność oraz samodzielność wykonania

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

 

 

 

                                                                                              Organizator konkursu:

                                                                                  Anna Grabek

  E.R

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie