PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI TPD

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

20 czerwca 2018r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w roku szkolnym 2017/2018. Nagrody i wyróżnienia otrzymały najprężniej działające placówki.

W wyniku rozstrzygnięcia całorocznego Konkursu na Najaktywniejsze Koło TPD działające w środowisku miejskim Oddział Okręgowy przyznał II miejsce dla Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

Zarząd Oddziału TPD w Legnicy złożył na ręce przewodniczącej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy dla dobra dziecka.

Nagroda jest zasługą wielu uczniów z naszej szkoły, którzy angażowali się w akcje, imprezy i konkursu organizowane przez TPD. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom, pracującym na rzecz i dla dobra potrzebujących.

 Aleksandra Halikowska

 (szerokość: 375 / wysokość: 339)


(szerokość: 375 / wysokość: 531)

(szerokość: 301 / wysokość: 462) 

 

 

 


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie