REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SPRAWDZAJĄCEGO ZNAJOMOŚĆ ORTOGRAFII I UMIEJĘTNOŚCI LITEROWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYBRANEGO SŁOWNICTWA

DOTYCZĄCEGO TEMATU: „DOM"


Cele konkursu:
- pobudzenie aktywności uczniów szkoły
- poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu ortografii języka angielskiego
- poszerzenie zakresu słownictwa uczestników konkursu o zagadnienia związane z domem
- stworzenie uczniom możliwości wykazania się na forum klasy i szkoły oraz nabrania pewności siebie

Charakterystyka konkursu:
          U
czestnicy będą musieli wykazać się znajomością podanego słownictwa oraz umiejętnością poprawnego literowania w języku angielskim. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie z klas VI-VIII, którzy pobiorą od nauczyciela języka angielskiego materiały do samodzielnego opracowania (przetłumaczenia) oraz zgłoszą chęć udziału w konkursie w terminie do 18 lutego 2019 roku. Konkurs będzie przebiegać dwuetapowo: najpierw będą miały miejsce eliminacje na poziomie klasowym: klasy VI, VII i VIII (do 5 marca 2019 roku), a następnie zwycięzcy – po trzech z każdego poziomu, przechodzą do finału.  Finał odbędzie się 25 marca w budynku Gimnazjum nr 2.

W eliminacjach pisemnych będzie sprawdzana znajomość słownictwa, natomiast w finale dodatkowo będzie sprawdzana umiejętność poprawnego literowania w języku angielskim. W finale zostaną wyłonieni zwycięzcy, po jednym z każdego poziomu.

      Uwaga! W drugim etapie uczeń musi posiadać telefon z dostępem do internetu. Jeśli uczeń nie ma, musi ten fakt zgłosić wcześniej nauczycielowi.

 

      Materiały ze słownictwem zostaną udostępnione uczniom odpowiednio wcześniej, na szkolnej stronie internetowej, aby mieli czas na ich opracowanie, a także skonsultowanie z nauczycielem w razie niejasności czy wątpliwości.

 Organizatorki konkursu:  Justyna Dziubak-Sobiebiechowska, Sabina KaszowskaSłownictwo
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie