„INTYMNOŚĆ, WSTYD, POCZUCIE GODNOŚCI" – WARSZTATY W KLASIE II B  

    

Odpowiadając na potrzeby uczniów i prośbę wychowawczyni, w dniu 5 marca pani B. Mormul poprowadziła warsztaty dla klasy II b, podczas których w ciekawych, aktywizujących formach uczniowie dowiedzieli się, że każdy z nas ma wokół siebie różne sfery. Najbliższa to sfera intymności, do której dopuszczamy tylko osoby nam bardzo bliskie. Z intymnością nierozerwalnie wiąże się wstyd i poczucie godności, które są nam niezbędne do budowania pozytywnego obrazu samego siebie, szacunku do siebie i innych. Uczniowie dziękują pani B. Mormul za przekazaną wiedzę, cenne rady i wskazówki, które pomogą im czuwać nad swoim zachowaniem i  kroczyć właściwą drogą ku dorosłości.
                                                                                                                                                               G. Kośnik

                        (szerokość: 565 / wysokość: 423)
                           (szerokość: 565 / wysokość: 423)
                           (szerokość: 565 / wysokość: 423)
                           (szerokość: 565 / wysokość: 423)
                           (szerokość: 565 / wysokość: 423)
                            E.R
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie