SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO  – ELIMINACJE

         W ostatnim czasie, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, odbywały się w szkole w klasach VI, VII i VIII eliminacje szkolnego konkursu z języka angielskiego, sprawdzającego znajomość w języku angielskim (zarówno brytyjskim, jak i amerykańskim) słownictwa tematycznego z zakresu „DOM". 
      Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu, musieli opanować duży zakres słownictwa z tego tematu. Słownictwo zostało udostępnione w języku angielskim, więc pierwsze zadanie do wykonania jeszcze przed konkursem, było znalezienie odpowiednika polskiego każdego podanego słowa. 
       W eliminacjach klasowych wzięło udział 36 uczniów. Do finału, który odbędzie się 25 marca w budynku gimnazjum zakwalifikowało się po trzech uczestników z każdego poziomu: 
z klas 6 – Monika Kucyk z klasy 6b, Kaja Krakowska oraz Wojciech Smoczyński z klasy 6c; 
z klas 7 – Aleksandra Wolska i Debora Luberda z klasy 7c oraz Eliza Laskowska z klasy 7a
z klas 8 – Mikołaj Wołoszyn, Michał Chopkowicz oraz Agata Zderska – wszyscy z klasy 8c.

        Zainteresowanie uczniów tego typu konkursem wynika z tego, że może w nim wziąć udział każdy uczeń, jeśli tylko chce trochę popracować samodzielnie, ponieważ zakres materiału nie skupia się na gramatyce, która często zniechęca uczniów do brania udziału w jakichkolwiek konkursach językowych. W drugim etapie uczestnicy będą musieli wykazać się nie tylko znajomością podanego słownictwa, ale również umiejętnością poprawnego literowania wyrazów w języku angielskim. 

                                                       Organizatorki konkursu:
                                                Sabina Kaszowska
Justyna Dziubak-Sobiechowska

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie