FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPRAWDZAJĄCEGO ZNAJOMOŚĆ ORTOGRAFII I UMIEJĘTNOŚCI LITEROWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYBRANEGO SŁOWNICTWA

DOTYCZĄCEGO TEMATU: „DOM" odbył się 25 marca w budynku gimnazjum.


   (szerokość: 190 / wysokość: 142)Po wcześniejszych eliminacjach z każdego poziomu klasowego do finału przeszły po trzy osoby:

 z klas 6 Monika Kucyk, Kaja Krakowska i Wojciech Smoczyński

z klas 7 Aleksandra Wolska (w dniu finału nieobecna), Eliza Laskowska i Debora     Luberda

z klas 8Agata Zderska, Mikołaj Wołoszyn oraz Michał Chopkowicz

 

W finale uczniowie zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami. Na początku musieli przy użyciu aplikacji Learningapps pogrupować wyrazy do odpowiednich kategorii. Następne zadanie polegało na dopasowaniu definicji do podanych wyrazów. Kolejne zadanie z wykorzystaniem TIK było do zrobienia przy użyciu aplikacji Quizizz. Czwartym zadaniem było literowanie wylosowanych wyrazów w języku angielskim. Po literowaniu uczniowie musieli dopasować w pary brytyjskie wyrazy z ich amerykańskimi odpowiednikami. I ostatnie do wykonania zadanie  było przy użyciu anglojęzycznej platformy do tworzenia quizów – Kahoot.

 

Po wykonaniu sześciu zadań, przyszedł czas na podsumowanie wyników.

I tak:

Mistrzem w klasach 6 została Kaja Krakowska.

Mistrzem w klasach 7 została Eliza Laskowska.

                            Mistrzem w klasach 8 została Agata Zderska.

 

 

I -Wicemistrzem w klasach 6 została Monika Kucyk.

       I-Wicemistrzem w klasach 7 została Debora Luberda.

                       I-Wicemistrzem w klasach 8 został Mikołaj Wołoszyn.

 

            II -Wicemistrzem w klasach 6 został Wojciech Smoczyński.

       II-Wicemistrzem w klasach 8 został Michał Chopkowicz.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs przeprowadziły p.Sabina Kaszowska i p.Justyna Dziubak-Sobiechowska.

W czasie konkursu obecna była również pani wicedyrektor – p.Małgorzata Cieśla, która pogratulowała uczniom bardzo dobrej znajomości słownictwa i wręczyła dyplomy z upominkami.

                (szerokość: 565 / wysokość: 423)

                     (szerokość: 565 / wysokość: 423)

                     (szerokość: 565 / wysokość: 423)

                Więcej zdjęć w galerii            E.R

 

 

 

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie