ARCHIPELAG SKARBÓW

 

 (szerokość: 375 / wysokość: 281)Dnia 16-17 września uczniowie klas 8 brali udział w zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w ramach Programu Archipelag Skarbów. Jest to program profilaktyczny opracowany i nadzorowany przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN). Program składa się z trzech podstawowych elementów:

• Dwudniowe warsztaty dla dużej grupy młodzieży,

• Spotkanie dla rodziców,

• Szkolenie dla Rady Pedagogicznej.

Zajęcia obły się w dwóch czterogodzinnych blokach warsztatowych, które zamieniły Naszą Młodzież w poszukiwaczy skarbów. Szukali oni takich wartości jak: głębokie szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka, a ich znaczenie dla młodzieży. Trenerzy programu pomogli uczniom odkryć ogromny pozytywny potencjał, który znajduje się w każdym z nich i uwierzyć, że w ich życiu możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień i marzeń, chociaż wymaga to trudów i wyrzeczeń.

Celem Programu było również wzmacnianie przekazu wychowawczego rodziców, którzy są wskazywani przez zdecydowaną większość nastolatków jako najważniejsi przewodnicy życiowi.

W ramach programu zachęcano młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Podkreślono znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości oraz jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

Dlatego też priorytetem Naszej Szkoły jest umacnianie młodzieży w ich dobrych wyborach oraz  podkreślamy wagę więzi z rodzicami i rodziną a także pomagamy jej zrozumieć dobre strony rodzicielskich wymagań.

 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

(szerokość: 750 / wysokość: 562)

(szerokość: 750 / wysokość: 562)

(szerokość: 750 / wysokość: 562)

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII  E.R

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie