Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia. Jest on pomysłem Centrum Edukacji Szkolnej. Organizowany zostanie dla trzech grup wiekowych:
dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III),
dla klas IV-VI,
dla klasy VII-VIII.
Dla każdej z tych grup zostanie przygotowany inny zestaw łamigłówek. Konkurs zostanie przeprowadzony 28-02-2020 r. (piątek).
     „Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów."(CES)

Chęć uczestnictwa wraz z opłatą (9,50zł) należy zgłaszać do 31 stycznia swoim wychowawcom (klasy I-III) lub nauczycielom matematyki (klasy IV-VIII).

Konkurs jest uwzględniany przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia.
Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie