REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021


(szerokość: 190 / wysokość: 138)

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2020/2021 - 

                 Termin rekrutacji 02 - 23.03.2020 r.

                 Szczegółowe informacje:
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie