(szerokość: 217 / wysokość: 164)(szerokość: 293 / wysokość: 220)SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 Z okazji 85.urodzin SKO organizujemy konkurs na NAJŁADNIEJSZY TORT URODZINOWY SKO.

Zapraszamy uczniów klas I-III,
do przygotowania prac plastycznych.Cele konkursu:

  • rozwijanie plastycznych uzdolnień dzieci;
  • zachęcenie utalentowanych dzieci do przełamywania własnej nieśmiałości i prezentowania własnej twórczości plastycznej;
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
  • rozwijanie zainteresowania oszczędzaniem i rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów

 

Regulamin Konkursu:

1.     Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika SKO pracy plastycznej przedstawiającej TORT URODZINOWY SKO;

2.      Konkurs adresowany jest do uczniów posiadających konto SKO- jest to warunek konieczny (konto w dowolnym momencie można otworzyć u opiekunki SKO, pani Aliny Kozubskiej, w sali 106 lub poprosić swojego wychowawcę o kartę zgłoszeniową);

3.     Sposób przygotowania pracy- odręcznie. Format pracy- minimum A4. Technika pracy- dowolna np. ołówek, farby, wydzieranka, wyklejanka, zdjęcia itp.;

4.      Termin oddawania prac upływa 16 marca 2020 r. Prace należy dostarczyć do opiekunki SKO, pani Alina Kozubskiej, do sali 106 lub pozostawić u wychowawcy klasy;

5.     Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 27 marca 2020r. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą. Wyniki i prace konkursowe mogą być również zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w Gazecie Chojnowskiej; 

6.     Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji niniejszego konkursu;

7.     Jeden uczeń może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

 (szerokość: 151 / wysokość: 150)

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody!!!

 

Przypominamy, że nasze SKO działa pod patronatem Banku PKO BP.


(szerokość: 397 / wysokość: 108)


 

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie