(szerokość: 614 / wysokość: 70)

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ – KONTRAKT

 
             

A      aktywnie uczestniczę w zajęciach organizowanych w świetlicy (zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień).

B      bieganie w świetlicy jest zabronione!

C     czystość otoczenia to moja zasługa.

D     dyżury w świetlicy i na stołówce szkolnej wykonuję wzorowo.

E      – elementarna nasza zasada to: cisza i spokój.

F      – fajna zabawa daje mi dużo radości.

G     – gry stolikowe szanuję jak swoje.

H     – hałas przeszkadza mi i innym.

I         – idąc ulicą uważam na przejściach.

J       – jestem grzeczna/y w stosunku do koleżanek i kolegów.

K     – każde wcześniejsze wyjście ze świetlicy potwierdzę zgodą pisemną lub telefoniczną przez rodziców lub opiekunów.

L      – lekcje w świetlicy będę odrabiać starannie. (szerokość: 374 / wysokość: 250)

Ł    łamanie naszego kontraktu nie przynosi mi sławy.

M   – mam prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań.

N     – nauczyciel, wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków i udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

O     – obowiązuje obuwie zmienne!

P      – przepraszam, proszę, dziękuję to nasze zasady.

R  – rozmawiam spokojnie, nie podnoszę głosu.

S – słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi.

T – tak będę postępować, by wszyscy byli zadowoleni.

U – uśmiechem odpłacam za uśmiech.

W – w każdej potrzebie zasięgam rady u wychowawcy.

Z – zawsze sprzątam po sobie (nie zostawiam bałaganu po zakończonych zajęciach).

 

ZASADY JAKICH PRZESTRZEGAMY PODCZAS GRUPOWYCH ZABAW – KONTRAKT


·        Mówimy do siebie po imieniu.

·        Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem.

·        Nie oceniamy innych!(szerokość: 560 / wysokość: 420)

·        Nie wyśmiewamy słów i zachowania innych uczestników zabawy!

·        Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w zabawie innym.

·        Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie