rok szkolny 2020/21

Formy pomocy pp


1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 6

poniedziałek

13.30-14.15

s.219

M. Graban

2

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas 6

środa

14.25-15.10

s.210

A. Szczypińska

3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 5

piątek

13.30-14.15

s.105

A. Czapska

4

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 5

wtorek

8.00-8.45

s.218

V. Gachowska

5

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 8

wtorek

14.25-15.10

s.12 ul.Konarskiego

B.Słotwińska

6

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 7

czwartek

14.25-15.10

s.28

ul.Konarskiego

M. Rudzka-Kupczyńska

7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 8

poniedziałek

14.25-15.10

s.23

ul.Konarskiego

V. Gachowska

8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 7

środa

14.25-15.10

s.18

ul.Konarskiego

K. Dominiak

 

 

Zajęcia  specjalistyczne 


L.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godzina od-do

Miejsce

(nr sali)

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

 

czwartek

11.40-12.25

 

11.40-12.25

s.4

ul. Kilińskiego

s.4

A. Barszczyk

2.

Zajęcia rewalidacyjne

środa

 

czwartek

 

 

czwartek

piątek

11.30-12.30

 

14.30-15.30

11.40-12.25

Gabinet pedagoga

ul. Konarskiego

 

pokój na parterze mały bud.

M. Pura

 

 

 

 

p. Humecka

3

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas 3

piątek

11.40-12.25

s.4

ul. Kilińskiego

M. Pura

4.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas 5-6

poniedziałek

14.25-15.10

s.106

ul. Kilińskiego

A. Jankowska

5.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas 7-8

piątek

14.25-15.10

s.12

ul. Konarskiego

A. Jankowska

6.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl.I-III

wtorek

środa

11.45-12.30

11.45-12.30

s.109

ul. Kilińskiego

N. Halikowska

 

zajęcia specjalistyczne w roku szkolnym

2019/2020


l.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godz.

od-do

Miejsce (sala, ulica)

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VIII

poniedziałek

14.25-

15.10

s.13

ul. Konarskiego

Marzena Rudzka- Kupczyńska

2.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas VI

poniedziałek

13.30-

14.25

s.205

ul. Kilińskiego

Marzena Rudzka- Kupczyńska

3.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas VII

poniedziałek

14.25-

15.10

s. 23

ul. Konarskiego

Violetta Gachowska

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla kl. V

środa

13.35-

14.20

s.219

ul. Kilińskiego

Małgorzata Graban

5.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego dla kl. VIII

wtorek

14.25-

15.10

s.12

ul. Konarskiego

Beata Wawrzeńczyk

6.

Zajęcia rewalidacyjne

środa

11.40-

13.40

s.4

ul. Kilińskiego

Karolina Socha

7.

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

 

wtorek

12.40-13.25

9.50-10.35

s. 4

ul. Kilińskiego

Agnieszka Barszczyk

8.

Zajęcia rewalidacyjne

czwartek

12.40-

13.25

gabinet pedagoga

ul. Konarskiego

Maria Pura

9.

Zajęcia rewalidacyjne

piątek

13.30-

14.30

gabinet pedagoga

ul. Kilińskiego

Maria Pura

10.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla kl. V

poniedziałek

12.40-13.25

s.218

ul. Kilińskiego

Alicja Szczypińska

12.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VII

wtorek

14.30-

15.15

s.12

ul. Konarskiego

Barbara Słotwińska

13.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl.II

poniedziałek

 

9.00-

9.45

s.4

ul. Kilińskiego

Natalia Halikowska

14.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl.III

piątek

11.45-12.30

s.4

ul. Kilińskiego

Grażyna Kośnik

15.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego dla klas VI

środa

12.40-

13.25

s.105

ul. Kilińskiego

Klaudia DominiakZajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie

rok szkolny 2018/2019


Zajęcia specjalistyczne

 

Lp.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godzina od-do

Miejsce

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

środa    kl III

piątek  kl II

11.45-12.30

9.50-10.35

s.4

s.4

B. Wiatrowicz

2.

Zajęcia rewalidacyjne

poniedziałek

wtorek

10.50-11.35

8.00- 8.45

s. 4

T. Halikowska

3.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

środa

12.30– 13.25

s. 4

T. Halikowska

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

czwartek

10.50-11.35

s.6

A. Gac

5.

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

środa

czwartek

12.40- 13.25

11.45- 12.30

9.50-10.35

s.4

s.4

s. 4

A. Barszczyk

6.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

wtorek

12.40-13.25

s. 109 mały budynek

M. Kazieczko

7.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

piątek

12.40- 13.25

s. 105

K. Dominiak

8.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas IV

poniedziałek

12.40-13.25

s.218

A. Szczypińska

9.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klasy 5c, 5d

piątek

12.40-13.25

s.205

P. Kulczyc

10.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VIII z  j. polskiego

poniedziałek

14.30-15.15

s.23

ul. Konarskiego

B. Wawrzeńczyk

11.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VIII z matematyki

środa

14.30-15.15

s.2

ul. Konarskiego

V. Gachowska

12.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VIII z j. angielskiego

piątek

14.20-15.05

s.8

ul. Konarskiego

S. Kaszowska

13.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VII i VIII z fizyki

czwartek

14.20-15.05

s.31

ul. Konarskiego

I. Majerowska

14.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VII z j. polskiego

poniedziałek

14.20-15.05

s.18

ul. Konarskiego

M. Graban

15.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VII z matematyki

wtorek

14.20-15.05

s.30

ul. Konarskiego

M. Rudzka- Kupczyńska

16.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 

poniedziałek

12.30-13.30

s.107

mały budynek

N.  Halikowska

17.

Nauka j. polskiego dla ucznia obcokrajowca

 

piątek

9.50-10.35.

s. 4 SP-4

A. Mazurkiewicz

18.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. III

wtorek

12.4-13.25

s.4 SP-4

K. Socha

19.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. I

czwartek

11.45.-12.30

s. 4 SP-4

G. Kośnik

20.

Zajęcia z psychologiem

środa

14.40 – 16.00 (naprzemiennie  co 2 tygodnie kl. I-III i IV-VI)

s. 4 SP4

A. Jankowska

21.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

poniedziałek – kl. III

poniedziałek – kl. VI

czwartek – kl. IV i V

środa – kl. II

piątek – kl. I

 

12.40

 

13.35

 

14.40

8.55

12.40

s. 4 SP-4 lub gabinet pedagoga

D. Korzan

22.

Zajęcia wspierające rozwój (indywidualne)

poniedziałek – kl. IIb

wtorek – kl. IIIc

środa – kl. Id

czwartek: kl. IIIb,

Ib

piątek – kl. IIc

 

9.00 – 10.45

 

14.00. – 15.30.

 

12.40. – 13.20.

 

8.00. – 8.45.

12.00. – 12.45

 

9.15. – 10.00.

gabinet pedagoga

 

świetlica

gabinet pedagoga

gabinet pedagoga

świetlica

gabinet pedagoga

M. Pura


Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487). szczegółowo określa możliwy zakres pomocy psychologiczno pedagogicznej i formy jej udzielania. Należy zwrócić uwagę na wymiar godzinowy przewidziany w założeniach oraz dopuszczalna liczbę uczniów w grupie zajęć specjalistycznych.

 

Formy pomocy w naszej szkole:Inne formy:

  • porady i konsultacje dla uczniów

  • porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców

  • porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

  • stypendia


Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Sprawny uczeń"

2014/2015
Warunkiem otrzymania stypendium jest:

 • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub instancje odwoławcze na dzień złożenia wniosku i podpisania umowy

 • pochodzić z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 złotych netto

 • złożyć wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń" w wyznaczonym terminie.Na co można uzyskać stypendium:

( termin wydatkowania w okresie: 1 września 2014r- 31 sierpnia 2015r)

 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej ( w tym wakacyjne obozy i kolonie),

 • koszty związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),

 • wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,

 • dojazd do szkoły.Szczegółowe warunki przyznawania stypendium oraz tryb postępowania w tych sprawach zamieszczone są na stronie internetowej : www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl


W szkole informacji udzieli pedagog szkolny. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 • organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii,

 • liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,

 • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej,

 • godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,

 • w klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy,

 • w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.   


Zajęcia logopedyczne:

 • przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę,

 • liczba biorących udział w tych zajęciach nie może przekroczyć 4 uczniów,

 • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu logopedii,

 • godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.


Zajęcia socjoterapeutyczne:

 • przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi, mających problemy szkolne związane z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem dydaktycznym oraz agresywnością,

 • liczba uczestników nie może przekroczyć 10 uczniów,

 • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści mający kwalifikacje z zakresu socjoterapii, terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych,

 • godzina zajęć trwa 60 minut - w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Organizuje się je dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w opanowaniu wiedzy z zakresu podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:

 • przeznaczone są dla uczniów objętych w przedszkolu, szkole lub placówce pomocą

 psychologiczno-pedagogiczną ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,

 • liczba uczestników zajęć nie jest prawnie określona,

 • godzina zajęć trwa 60 minut - w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,

 • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
   
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie