Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

DODN w Legnicy


„ Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z główną siedzibą we Wrocławiu i w filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu to akredytowana placówka, której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a sprawującym nadzór pedagogiczny - Dolnośląski Kurator Oświaty.

       Podstawowymi celami działalności DODN są podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych."

źródło:www.dodn.dolnyslask.pl

kontakt: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy
Plac Zamkowy 1, Zamek Piastowski, 59-220 Legnica, legnica@dodn.dolnyslask.pl

www.dodn.dolnyslask.pl – adres strony DODN Legnica

 

www.informator.dodn.dolnyslask.pl/  -  na tej stronie jest dostępna pełna oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie