Podsumowanie zajęć koła matematycznego dla uczniów klas 3

 

Zajęcia koła matematycznego przeznaczone były dla uczniów klas trzecich, którzy postanowili rozwijać swoje umiejętności i zdolności matematyczne. Mimo niesprzyjających warunków, zdalnego nauczania, nauki hybrydowej, kłopotów ze sprzętem i z Internetem, nasze zajęcia odbywały się regularnie. Korzystaliśmy na zajęciach z Teamsa, prezentacji, programów matematycznych, kart pracy, zasobów Internetu.

Uczniowie na zajęciach poznawali techniki szybkiego liczenia, rozwiązywali zadania logiczne, szukali prawidłowości w ciągach liczbowych, ćwiczyli obliczenia związane z czasem i kalendarzem, zajmowali się własnościami figur i brył oraz przygotowywali się do konkursów matematycznych: „Kangur" i „Logicznego myślenia". Tematyka zajęć i omawiane przykłady utrwalały oraz rozwijały umiejętności matematyczne trzecioklasistów, zachęcały do poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, uczyły uważnego analizowania treści zadania, a także dobrej organizacji pracy przy planowaniu kolejnych etapów rozwiązania, uczyły krytycyzmu i stałego korygowania błędów, tolerancji wobec innych uczniów.

Uczniowie nie zniechęcali się, byli aktywni i otwarci na poznawanie nowych metod rozwiązywania zadań.  Najlepiej bawili się na zajęciach z układanką „Tangram" oraz na zajęciach, na których przeprowadziliśmy nasze „małe konkursy matematyczne". Trzecioklasiści dobrze poradzili sobie z konkursami „Kangur" i „Logicznego myślenia", w których zajęli wysokie lokaty.
Na ostatnich zajęciach uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz „moc" życzeń.

Opiekun koła: Violetta Gachowska


(szerokość: 750 / wysokość: 579)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie