Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie  internetowym Szkoły Podstawowej nr 4 im. nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie sp4.chojnow.eu.Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie.  Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

·         publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

·         nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

·         nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

·         czas nadejścia zapytania,

·         pierwszy wiersz żądania HTTP,

·         kod odpowiedzi HTTP,

·         liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

·         adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Szkoły Podstawowej nr 4  nastąpiło przez odnośnik,

·         informacje o przeglądarce użytkownika,

·         informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Szkoły Podstawowej nr 4 . Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Szkoły Podstawowej nr 4. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

 

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J Korczaka
w Chojnowie. 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie  Szkoły Podstawowej nr 4 nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie Szkoły Podstawowej nr 4 okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną sp4.chojnow.eu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Pamiętaj, że jako użytkownik strony sp4.chojnow.eu poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce w każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Dokonując odpowiednich zmian można wyłączyć zapisywanie wszystkich lub niektórych ciasteczek.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może być niemożliwe korzystanie
z niektórych treści i usług udostępnionych na naszej stronie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Odnośniki do innych stron

Serwis Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu  Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie.  

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie