Aktualności

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Na świecie i w Europie ...
data publikacji: 2020-10-26 15:42
 
STYPENDIUM SZKOLNE
Od dnia 19 października 2020 r. w wejściu głównym szkoły umieszczona jest skrzynka, do której można wrzucać podpisane koperty z fakturami i innymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków szkolnych. Dokumenty te wraz ze wskazanym nr konta, na który ma zostać przekazane stypendium oraz numerem telefonu wnioskodawcy prosimy składać do 04 grudnia 2020 r.
data publikacji: 2020-10-19 12:06
 
DZIECI Z KLASY 2B GRAJĄ NA DJEMBE
W piątek 9 października ...
data publikacji: 2020-10-14 19:15
 
Informacje dyrektora szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie informuje, że od 17.10.2020 powiat legnicki jest objęty strefą czerwoną. W związku z tym przypominamy o zaleceniach MEN i GIS dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek, obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej. Przypominamy, że 1. obowiązuje całkowity zakaz wstępu rodzicom/opiekunom/innym na teren szkoły. 2. Aby odebrać dziecko ze świetlicy w budynku głównym , należy dzwonić pod numer telefonu 768196446 natomiast w budynku tzw. „małym” – numer telefonu 76 8188350 wew. 25. Odbieranie dzieci ze świetlicy odbywa się przy drzwiach głównych od ulicy Kilińskiego 23 natomiast w tzw. „małym” budynku przed drzwiami. 3. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z nauczycielem/dyrektorem/pedagogiem lub w celu załatwienia spraw urzędowych należy umówić się telefonicznie lub przez e-dziennik. 4. Uczniowie zobowiązani są używać maseczek podczas poruszania się po szkole oraz do dezynfekcji rąk. 5. Wszelkie wyjścia poza teren szkoły, wycieczki oraz uroczystości szkolne zostają odwołane. 6. w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas; 7. w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 8. Wszelkie wprowadzone przez dyrektora szkoły procedury nadal obowiązują. Poniżej podajemy link zaleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej https://www.gov.pl/web/edukacja/zalecenia-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek-ze-stref-czerwonej-i-zoltej
data publikacji: 2020-10-14 14:45
 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dziś 14 października ...
data publikacji: 2020-10-14 08:13
 
<< nowsze | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie