Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

data

nazwa

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r r. w sprawie

organizacji roku szkolnego

 

 

11.09.2018 godz. 16.00.

Rada pedagogiczna

Do 28.09.2018

Rozkłady nauczania  teczki wychowawcze

Do 30.09.2018

Spotkania zespołów nauczycieli uczących w klasie

Do 30.09.2018

Spotkania zespołów przedmiotowych

20.09.2018

 Godz.16.30 – kl.I-III

Godz.17.30- kl.IV-VIII

Zebrania z Rodzicami

 

Do 05.10.2018

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

Październik 2018r

Pasowanie pierwszoklasistów

12 października 2018

Dzień Nauczyciela - apel

18.10.2018r

godz.  16.30.-17.30

Konsultacje nauczycieli wychowawców i przedmiotowców z rodzicami

02.11.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Koniec października 2018

Rada – przedstawienie wyników diagnoz

15.11.2018

Zebrania z rodzicami

22.11.18

Święto patrona szkoły

19.12.2018

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących ocenach niedostatecznych za I sem

24.12. – 01.01.2019

 

 

 

 

Ferie Świąteczne

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Do 17.01.2019

Wpisanie ocen semestralnych

24.01.2019

Rada klasyfikacyjna

28.01.2019 – 10.02.2019

Ferie zimowe

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

 

14.02.2019r

Zebrania z Rodzicami

14.03.2019r.

Konsultacje rodzic-nauczyciel-uczeń

04.04.2019r

Zebrania z rodzicami

15-17.04.19

Egzamin ósmoklasisty

(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII)

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

 

rekolekcje dla uczniów w/g harmonogramu

Rada Pedagogiczna

29,30.04.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.19

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.05.2019r

Godz.16.30 kl.I-III

Godz.17.30 – kl.IV-VI

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o grożących ocenach ndst. na II sem.

Do 05.06.2018r

Wystawienie ocen i wpisanie do komputera

06.06.2019

Rada – przedstawienie wniosków z diagnozy przedmiotowej kończącej

maj/czerwiec 2019

Piknik „Popołudnie z Czwórką"

13.06.2019r

Rada klasyfikacyjna

19.06.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(Rada podsumowująca)

20.06.2019

Boże Ciało – dzień wolny

21.06.2019r

 

Zakończenie roku szkolnego

 

podstawa prawna:

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie