Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 


 

                                                                                      (szerokość: 200 / wysokość: 146)

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2023 r.

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu  27.09.2023 r.

data

nazwa

04.09.2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

13.09.2023 kl. I-III godz. 16.30.

14.09.2023 kl. IV-VIII godz. 16.30.

Zebrania z Rodzicami

 

26.09.2023 godz. 16.30. 

Rada pedagogiczna (szkolenie, przedstawienie Planu Wychowawczo-Profilaktycznego

do 30.09.2023

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

październik 2023

Pasowanie pierwszoklasistów

13.10.2023 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.10.2023 godz. 16.30. – 17.30. 

 

Konsultacje

01.11.2023

Święto Zmarłych

14.11.2023 godz. 16.30. 

Rada szkoleniowa, przedstawienie wyników diagnoz

listopad 2023

Próbny egzamin ósmoklasisty

20.-24.11.2023

Tydzień Patrona – Przegląd Małych Form Teatralnych 

22.11.2023 kl. I-III godz. 16.30.

23.11.2023 kl. IV-VIII godz. 16.30.

Zebrania z rodzicami

20.12.2023 – kl. I-III godz. 16.30.

21.12.2023 – kl. IV-VIII godz. 16.30.

Zebrania z rodzicami - poinformowanie o proponowanych ocenach na I semestr

23.12.2023-01.01.2024

Ferie Świąteczne

02.01.2024 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 12.01.2024

Wpisanie ocen semestralnych do dziennika

15.01.2024– 28.01.2024

Ferie zimowe

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

30.01.2024 godz. 16.30. 

Rada klasyfikacyjna

13.02.2024 godz. 16.30. 

Rada podsumowująca I semestr

21.02.2024 – kl. I-III godz. 16.30.

22.02.2024 – kl. IV-VIII godz. 16.30.

Zebrania z rodzicami

21.03.2024 – kl. IV-VIII godz. 16.30. – 17.30.

Konsultacje 

28.03 -02.04.2024

Ferie świąteczne

 

16.04. 2024 godz. 16.30. 

Rada pedagogiczna szkoleniowa 

24.04.2024 – kl. I-III godz. 16.30. 

25.04.2024 – kl. IV-VIII godz. 16.30.

Zebrania z rodzicami 

01.05.2024

Święto Pracy

02.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

03.05.2024

Święto Konstytucji 3 Maja

14.05-16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. I-VII

15.05.2024 – kl. I-III godz. 16.30. 

16.05.2024 – kl. IV-VIII godz. 16.30. 

 

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego

30.05.2024

Boże Ciało - święto

31.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.06.2024

Wystawienie ocen i wpisanie do e-dziennika

14.06.2024 godz. 16.30. 

Rada klasyfikacyjna

20.06.2024

Rada podsumowująca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.2024

 

Zakończenie roku szkolnego

  

 

 

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


 

zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2022 r.


 

 

data

nazwa

1.09.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

 14.09.2022 – kl.I-III godz. 16.30.

15.09.2022 - kl.IV-VIII godz. 16.30.

Zebrania z Rodzicami

 

27.09.2022, godz.16.30

Rada pedagogiczna

do 30.09.2022

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

październik 2022

Pasowanie pierwszoklasistów

14.10.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.10.2022, godz. 16.30

Rada szkoleniowa, przedstawienie wyników diagnoz

26.10.2022 – kl. I-III godz. 16.00. – 17.00

27.10.2022 – kl. IV-VIII godz. 16.00. – 17.00

Konsultacje

31.10.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2022

Święto Zmarłych

10.11.2022

Rozkłady nauczania z uwzględnieniem wyników diagnoz i wymagań edukacyjnych

11 listopada 2022

Święto Niepodległości

listopad 2022

Próbny egzamin ósmoklasisty

17.11.2022 godz.16.30

Rada pedagogiczna - szkoleniowa

23.11.2022 – kl. I-III godz. 16.30.

24.11.2022 – kl. IV-VIII godz. 16.30

Zebrania z rodzicami

24.11.2022

Święto Patrona

21.12.2022 – kl. I-III godz. 16.30.

22.12.2022 – kl. IV-VIII godz. 16.30.

Zebrania z rodzicami - poinformowanie o proponowanych ocenach na I semestr

23.12.-31.12.2022

Ferie Świąteczne

06.01.2023

Święto Trzech Króli

do 24.01.2023

Wpisanie ocen semestralnych do dziennika

25.01.2023r. – kl. I-III godz. 16.00. – 17.00.

26.01.2023 – kl. IV-VIII godz. 16.00. – 17.00.

Konsultacje

31.01.2023

Rada klasyfikacyjna

07.02.2023

Rada podsumowująca I semestr

13.02.2023– 26.02.2023

Ferie zimowe

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

16.03.2023

Rada pedagogiczna szkoleniowa i „Popołudnie z Czwórką"

22.03.2023 – kl. I-III godz. 16.30.

23.03.2023 – kl. IV-VIII godz. 16.30.

Zebrania z rodzicami

06.04 -11.04.2023

Ferie świąteczne

 

20.04.2023

Rada pedagogiczna szkoleniowa i „Popołudnie z Czwórką"

26.04.2023 – kl. I-III godz. 16.00. – 17.00.

27.04.2023 – kl. IV-VIII godz. 16.00. – 17.00.

Konsultacje

01.05.2023

Święto Pracy

02.05.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2023r

Święto Konstytucji 3 Maja

11.05.2023

Rada pedagogiczna szkoleniowa i „Popołudnie z Czwórką"

23.05.2023 – kl. I-III godz. 16.30.

24.05.2023 – kl. IV-VIII godz. 16.30.

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego

23.05-25.05.2023

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. I-VII

08.06.2023

Boże Ciało - święto

09.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.06.2023

Wystawienie ocen i wpisanie do e-dziennika

15.06.2023

Rada klasyfikacyjna

22.06.2023

Rada podsumowująca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.06.2023

 

Zakończenie roku szkolnego

  

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2021 r.

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu  27.09.2021r

 

data

nazwa

                     1.09.2021r.

           Rozpoczęcie roku szkolnego 

08.09.2021 r.

godz.17.00- kl. IV-VI

godz. 18.00. – kl. VII-VIII

09.09.2021 r.

godz.18.00– kl. I-III

 

Zebrania z Rodzicami

(kl. I-VI – ul. Kilińskiego

kl. VII-VII – ul. Konarskiego)

 

do 27.09.2021 r.

Plany wychowawcze

i plany pracy zespołów

28.09.2021 r.

godz.16.00

Rada pedagogiczna

październik 2021 r.

Pasowanie pierwszoklasistów

01.11.2021 r.

Święto Zmarłych

11 listopada 2021 r.

Święto Niepodległości

12.11.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.11.2021 r.

Rada szkoleniowa,

przedstawienie wyników diagnoz

18.11.2021 r.

Konsultacje nauczycieli wychowawców i przedmiotowców z rodzicami

19.11.2021 r.

Święto Patrona szkoły

23.11.2021 r.

Rozkłady nauczania z uwzględnieniem wyników diagnoz i wymagań edukacyjnych

listopad 2021 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

21.12.2021 r.

Zebrania z rodzicami - poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych ocenach na I semestr

23.-31.12.2021 r.

Ferie Świąteczne

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

07.01.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.01.2022 r.

Wystawienie ocen na I semestr

i wpisanie do dziennika

27.01.2022 r.

Rada klasyfikacyjna

31.01.-13.02.2022 r.

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

16.02.2022 r.

godz.18.00– kl. I-III

17.02.2022 r.

godz.17.00- kl. IV-VI

godz. 18.00. – kl. VII-VIII

Zebrania z rodzicami

(kl. I-VI – ul. Kilińskiego

kl. VII-VII – ul. Konarskiego)

 

22.03.2022 r.

Rada pedagogiczna - szkolenie

07.04.2022 r.

Konsultacje – uczeń-rodzic-nauczyciel

14.-19.04.2022 r.

Ferie świąteczne

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

02.05.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

17.05.2022 r.

Zebrania z rodzicami - Poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych ocenach na II semestr

24-26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. I-VII

09.06.2022 r.

Wystawienie ocen na II semestr

i wpisanie do dziennika

15.06.2022 r.

Rada klasyfikacyjna

16.06.2022 r.

Boże Ciało

17.06.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.06.2022 r.

Rada podsumowująca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.06.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 


 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


 

Zatwierdzony Uchwałą   z dnia 28.08.2020

 

Pozytywnie zaopiniowany prze Radę Rodziców w dniu 30.09.2020

 

data

nazwa

1.09.2020r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

 16.09.2020r.

Godz.18.00– kl.I-III

17.09.2020r

Godz.17.30- kl.IV-VIII

Zebrania z Rodzicami

 

29.09.2020r.

Godz.16.00

Rada pedagogiczna

Do 09.10.2020r.

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

październik 2020r.

Pasowanie pierwszoklasistów

16.10.2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27.10.2020r.

Rada szkoleniowa Przedstawienie wyników diagnoz

2.11.2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.11.2020r.

Konsultacje nauczycieli wychowawców i przedmiotowców z rodzicami

06.11.2020r.

Rozkłady nauczania z uwzględnieniem wyników diagnoz i wymagań edukacyjnych

11 listopad 2020r.

Święto Niepodległości

18-20.11.2020r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

24.11.2020r.

Rada pedagogiczna

03.12.-12.12.2020r.

Zebrania z rodzicami - Poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych ocenach na I semestr przez e-dziennik lub Teamsa

23.12.2020– 03.01.2021r.

Ferie Świąteczne

 

04.01.-17.01.2021r
 

Ferie zimowe

odstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)


 

Do 21.01.2021r.

Wpisanie ocen semestralnych do dziennika

28.01.2021r.

Rada Klasyfikacyjna, sprawozdanie z nadzoru, raport z ewaluacji  nr 1

 

  


 

Rada Podsumowująca I semestr;

18.02.2021r.

Zebrania z rodzicami.

16.03.2021r.

Rada pedagogiczna – przedstawienie raportu z ewaluacji nr 2;

25.03.2021 r.

Konsultacje – uczeń-rodzic-nauczyciel

29.03-31.03.2021r.

rekolekcje

01.04 -06.04.2021r.

Ferie świąteczne

 

15.04.2021r.

Zebrania z Rodzicami

20.04.2021r.

Rada pedagogiczna- raport z ewaluacji nr 3 i nr 4; 35-lecie szkoły

03.05.2021r.

Święto Konstytucji 3 Maja

13.05.2021r.

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego

18.05.2021r.

Rada pedagogiczna szkoleniowa; obchody 35-lecia szkoły

25.05-27.05.- 27.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl.I-VII

28.05. 2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

29.05.2021r.

Uroczystość z okazji 35-lecia szkoły 

  

03.06.2021r.

Boże Ciało - święto

04.06.2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.06.2021r.

Wystawienie ocen i wpisanie do e-dziennika

17.06.2021r.

Rada klasyfikacyjna

24.06.2021r.

Rada podsumowująca - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.06.2021r.

 

Zakończenie roku szkolnego

  

 


 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Zatwierdzony Uchwałą   z dnia 29.08.2019

 

Pozytywnie zaopiniowany prze Radę Rodziców w dniu 1.X.2019

 

 

 

data

nazwa

02.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

Do 30.09.2019

Rozkłady nauczania  teczki wychowawcze

12.09.2019

 Godz.16.30 – kl.I-III

Godz.17.30- kl.IV-VII

Zebrania z Rodzicami

 

30.09.2019

Godz.16.00

Rada pedagogiczna

Do 10.10.2019

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

25 Październik 2019r godz. 17.30

Pasowanie pierwszoklasistów

11 październik 2019 po 5 lek

Dzień Nauczyciela - apel

14.10.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.10.2019

godz.  16.30.-17.30

Konsultacje nauczycieli wychowawców i przedmiotowców z rodzicami

01.11.2019

Święto zmarłych

11 listopad 2019

Święto Niepodległości

12 Listopad 2019

Rada szkoleniowa Przedstawienie wyników diagnoz

21.11.19

Święto patrona szkoły -

Grudzień 2019

Próbny egzamin ósmoklasisty

19.12.2019

Zebrania z rodzicami - Poinformowanie rodziców uczniów o grożących ocenach niedostatecznych za I semestr

23.12. – 01.01.2020

Ferie Świąteczne

 

02.01.-03.01.2020

Dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych

06.01.2020

Święto Trzech Króli

Do 23.01.2020

Wpisanie ocen semestralnych

30.01.2020

Rada Klasyfikacyjna

 

6.02.2020

Zebrania z Rodzicami

10.02.2020-23.02.2020

Ferie zimowe

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

17.03.2020

Rada pedagogiczna – przedstawienie raportu z ewaluacji

26.03.2020 r

Konsultacje – uczeń-rodzic-nauczyciel

6-7-8.04.2020

rekolekcje

09.04 -14.04.2020

Ferie świąteczne

 

02.04.2020

Zebrania z Rodzicami

21-22-13.04.2020 Kwiecień 2020

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl.I-VII

01.05.2020

Święto Pracy

12.05.2020

                             Rada pedagogiczna

 

 

21.05.2020

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o ocenach niedostatecznych

10.06.2020r

Wystawienie ocen i wpisanie do komputera

11.06.2020

Boże Ciało - święto

12.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.06.2020r

Rada klasyfikacyjna

25.06.2020

Rada podsumowująca - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.06.2020r

 

Zakończenie roku szkolnego

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

data

nazwa

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r r. w sprawie

organizacji roku szkolnego

 

 

11.09.2018 godz. 16.00.

Rada pedagogiczna

Do 28.09.2018

Rozkłady nauczania  teczki wychowawcze

Do 30.09.2018

Spotkania zespołów nauczycieli uczących w klasie

Do 30.09.2018

Spotkania zespołów przedmiotowych

20.09.2018

 Godz.16.30 – kl.I-III

Godz.17.30- kl.IV-VIII

Zebrania z Rodzicami

 

Do 05.10.2018

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

Październik 2018r

Pasowanie pierwszoklasistów

12 października 2018

Dzień Nauczyciela - apel

18.10.2018r

godz.  16.30.-17.30

Konsultacje nauczycieli wychowawców i przedmiotowców z rodzicami

02.11.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Koniec października 2018

Rada – przedstawienie wyników diagnoz

15.11.2018

Zebrania z rodzicami

22.11.18

Święto patrona szkoły

19.12.2018

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących ocenach niedostatecznych za I sem

24.12. – 01.01.2019

 

 

 

 

Ferie Świąteczne

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Do 17.01.2019

Wpisanie ocen semestralnych

24.01.2019

Rada klasyfikacyjna

28.01.2019 – 10.02.2019

Ferie zimowe

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

 

14.02.2019r

Zebrania z Rodzicami

14.03.2019r.

Konsultacje rodzic-nauczyciel-uczeń

04.04.2019r

Zebrania z rodzicami

15-17.04.19

Egzamin ósmoklasisty

(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII)

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

 

rekolekcje dla uczniów w/g harmonogramu

Rada Pedagogiczna

29,30.04.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.19

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.05.2019r

Godz.16.30 kl.I-III

Godz.17.30 – kl.IV-VI

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o grożących ocenach ndst. na II sem.

Do 05.06.2018r

Wystawienie ocen i wpisanie do komputera

06.06.2019

Rada – przedstawienie wniosków z diagnozy przedmiotowej kończącej

maj/czerwiec 2019

Piknik „Popołudnie z Czwórką"

13.06.2019r

Rada klasyfikacyjna

19.06.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(Rada podsumowująca)

20.06.2019

Boże Ciało – dzień wolny

21.06.2019r

 

Zakończenie roku szkolnego

 

podstawa prawna:

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

 

 


 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie