Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


data

nazwa

04.09.2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r r. w sprawie

organizacji roku szkolnego

 

 

Do 29.09.2017

Rozkłady nauczania  teczki wychowawcze

12.09.2017

 Godz.16.30 – kl.I-III

Godz.17.30- kl.IV-VII

Zebrania z Rodzicami

 

14.09.17

Godz.16.00

Rada pedagogiczna

Do 10.10.2017

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

Październik 2017r

Pasowanie pierwszoklasistów

13 październik 2017

Dzień Nauczyciela - apel

25.10.2017

Rada szkoleniowa :Tutoring

19.10.2017r

godz.  16.30.-17.30

Konsultacje nauczycieli wychowawców i przedmiotowców z rodzicami

02.11.2017

03.11.2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

20 listopad 2017

Rada – przedstawienie wyników diagnoz

 15.XI.2017

Tutoring - warsztaty

23.11.17

Święto patrona szkoły -

09.12.2017

warsztaty - tutoring

14.12.2017

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących ocenach niedostatecznych za I sem

23.12. – 01.01.2018

02.01.2018r

Ferie Świąteczne

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r r. w sprawie organizacji roku szkolnego


dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Do 12.01.2017

Wpisanie ocen semestralnych

15.01.2018 – 26.01.2018

Ferie zimowe

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

30.01.2018

Rada klasyfikacyjna

08.02.2018r

Zebrania z Rodzicami

17.02.2018

Warsztaty - Tutoring

10.03. 2018r

Warsztaty - tutoring

22.03.2018r

Konsultacje – uczen-rodzic-nauczyciel

29.03.- 03.04.2018

Ferie świąteczne

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego

 

26.03.-28.03.2018

28.03.2018 godz. 8.30

rekolekcje dla uczniów w/g harmonogramu

Rada Pedagogiczna

19.04.18r

30.04.18

02.05.2018r

04.05.18

Zebrania z Rodzicami

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.05.2018r

Godz.16.30 kl.I-III

Godz.17.30 – kl.IV-VI

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o grożących ocenach ndst. na II sem.

01.06.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – po Bożym Ciele

05.06. 2018

Rada – przedstawienie wniosków z diagnozy przedmiotowej kończącej

07.06.2018r

Wystawienie ocen i wpisanie do komputera

14.06.2018r

Rada klasyfikacyjna

21.06.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.06.2018r

 

Zakończenie roku szkolnego

 

podstawa prawna:

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!!!  BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!!!


2018 - 100-LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI


                                
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie