(szerokość: 445 / wysokość: 121)Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

 

edycja XXII

 

odbędzie się w środę 23 listopada 2016W środę 23 listopada 2016 odbędzie się ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny. Termin nadsyłania zgłoszeń do XXII edycji upływa 2 listopada 2016 r. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.


INFORMACJA O KONKURSIE

            Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 6) i gimnazjalnych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW

- Tygodniowy udział 
w Wakacyjnym Obozie Talentów

Dofinansowany w 100% lub 82% wartości.

- Bony upominkowe
do wykorzystania w internetowej księgarni 
Gandalf.com.pl

np. o wartości 100 zł, 200 zł lub 250 zł

- Pendrive'y

 


WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW 

Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach programu Łowimy Talenty są przyznawane na 4 poziomach:

1.      Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń za najwyższe wyniki w danym konkursie.

2.      Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów w danym konkursie.

3.      Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzyma uczeń, który przekroczy próg 75% punktów.

4.      Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu 

Progi mogą zostać obniżone. Wyróżnienia są przekazywane do szkół łącznie z wynikami danego konkursu. Ranking Laureatów będzie dostępny na stronie www.jersz.pl.

 

Nauczyciel (Szkolny Koordynator Konkursu) może zgłosić uczniów do konkursu wysyłając internetowe zgłoszenie przez www.jersz.pl do dnia 2 listopada 2016 r. Opłata wpisowa dla jednego ucznia w konkursie to 9 zł. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów (szkoły, nie klasy).


Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest pani Violetta Gachowska.                                                                                                                                                                                                    http://jersz.pl/contest,4.html

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie