Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Zajęcia logopedyczne gr.1

A.Barszczyk środa 13.30-14.15 s.107

 Ul. Kilińskiego 23 Chojnów


Zajęcia logopedyczne gr.2 

A.Barszczyk piątek, 12.35-13.20 s.107 

Ul. Kilińskiego 23 Chojnów


Zajęcia  logopedyczne gr.3 

A.Barszczyk piątek 14.25-15.10 s.107 

Ul. Kilińskiego 23 ChojnówCele:
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
- nauka prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek oraz automatyzacja w zakresie ich poprawnej wymowy;
- poprawa funkcji słuchu fonematycznego;
- właściwe funkcjonowanie układu oddechowego z zachowaniem prawidłowego toru oddechowego;
- usprawnianie funkcji komunikacji werbalnej;
- pedagogizacja rodziców.


Zadania:
- ćwiczenia artykulacyjne (bajki koartykulacyjne);
- ćwiczenia oddechowo - fonacyjne;
- wywoływanie głosek realizowanych nieprawidłowo w izolacji, w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
w sylabach, wyrazach, wyrażeniach, zadaniach oraz w mowie spontanicznej;
- utrwalanie prawidłowej artykulacji tych głosek;
- rozwój mowy biernej i czynnej;
- bogacenie zasobu słów, rozwijanie zakresu pojęć i zwrotów słownych, rozwój struktury wypowiedzi zdaniowych;
- ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny, ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej wyrazów;
- doskonalenie prawidłowej wypowiedzi pod względem składni i fleksji;
- praca nad płynnością mowy, rozwój dialogu i opowiadania;
- spotkania z rodzicami, których dzieci uczęszczają na zajęcia logopedyczne, konsultacje, udzielanie wskazówek do pracy w domu;
- kierowanie uczniów w zależności od potrzeb do specjalistów z zakresu laryngologii, foniatrii, ortodoncji, stomatologii, a także do psychologa i neurologa.


(szerokość: 750 / wysokość: 562)

(szerokość: 750 / wysokość: 562)

(szerokość: 750 / wysokość: 562)

(szerokość: 750 / wysokość: 562)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie