Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Punkt zbiórki do szlachetnej paczki

SZLACHETNA PACZKA DOBRO TO WYNIK DZIELENIA!

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest...

2023-01-26 14:09

Regały biblioteczne

Konkurs dla klas III-VIII -"Kartka walentynkowa"

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.

1. Cel konkursu:
Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej oraz artystycznej.
Zachęcanie młodzieży do tworzenia i prezentacji własnej twórczości.
Doskonalenie umiejętności literackich i plastycznych wśród młodzieży.
Stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i konfrontacji z innymi uczestnikami

2. Adresaci konkursu:
Konkurs - „Kartka Walentynkowa” adresowany jest do wszystkich uczniów klas III - VIII.

3. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie kartki.
- Format kartki A5, technika wykonania dowolna.
Wpisanie wiersza lub aforyzmu.
- Treść – zgodna z tematem konkursu: miłość, przyjaźń, szczęście, radość.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
Konkurs trwa do 07 lutego 2023 roku. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy składać Bibliotece Szkolnej.
Organizator nie zwraca kartek i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania kartek na szkolnej stronie internetowej oraz do wykorzystania jako element dekoracji.
Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.
Zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach wiekowych III-VI i VII-VIII.

5. Rozstrzygnięcie konkursu; ogłoszenie wyników i nagrodzenie najlepszych prac – 10 lutego 2023r. w Bibliotece Szkolnej.
- Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczną zgodą autorów na publikację karki na stronie internetowej szkoły

2023-01-23 08:29

Logo SP4

Dla najlepszych Babć i Dziadków 1A

Życzenia

2023-01-21 15:30

Uczniowie piszący w klasie listy

Klasa 5b ma swoją kapsułę czasu!

1 grudnia 2022 roku uczniowie klasy V b wykonali swoją własną kapsułę czasu. Uczniowie bardzo ochoczo podeszli do tego pomysłu. Otrzymali od...

2023-01-21 15:00

Sala wykładowa na uniwersytecie

Lekcja fizyki na uniwersytecie

W okresie przedświątecznym uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z fizyki...

2023-01-19 11:34

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie