Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


            Szkolną gazetkę "Zlepek" redagowało wiele zespołów, gdyż pierwszy numer ukazał się 26 lat temu, a było to 14 grudnia 1991r.

         Skąd taka nazwa ?   Pochodzi ona od techniki jej powstawania z czasów, kiedy w szkole nie było jeszcze komputerów.

         A było to tak... Każdy członek zespołu redakcyjnego pisał swój tekst lub rysował ilustrację. Na zebraniu kolegium redakcyjnego przyniesione materiały naklejano na kartki o formacie A3. Tak powstawała matryca gazety gotowej do kserowania. Po prostu gazetka była "zlepiana" z różnych tekstów i obrazków.

         Jej początki to przede wszystkim pismo odręczne lub maszynowe, szkoła nie posiadała komputera. Kiedy technika komputerowa wkroczyła w progi naszej szkoły i domów, zmienił się wygląd naszej gazetki. Szkolni redaktorzy nie tylko pisali teksty, ale i "wyłapywali" talenty literackie, poetyckie, a przede wszystkim dziennikarskie wśród swoich kolegów w klasie. Samodzielnie opracowywali  stronę graficzną czasopisma.

         Wydawanie szkolnej gazetki uczy przede wszystkim pracy zespołowej, umiejętności podejmowania konstruktywnych dyskusji, argumentowania i obiektywizmu w ocenie materiałów, które dzieci wybierają do druku. Ważna też jest odpowiedzialność za słowo i rzetelność w przedstawianiu osób i wydarzeń.

      Dziś gazetka tylko na szczególne okazje jest wydawana w formie papierowej. Cztery lata temu przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu JUNIOR MEDIA. Dzięki temu możemy wydawać e-gazetę, którą każdy może zobaczyć na http://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/zlepek


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie