Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

W tym roku wyjątkowo, bo dnia 4 września, o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Wszyscy obecni na placu apelowym odśpiewali hymn państwowy i wysłuchali przemówienia nowo powołanej pani dyrektor mgr Elżbiety Borysewicz. Władzę w szkole przekazał jej odchodzący po wieloletniej, usianej sukcesami pracy pedagogicznej, dotychczasowy Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Przybysz. Pani dyrektor powitała zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, całą społeczność uczniowską, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Przedstawiła nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole w roku 2006/2007. W przemówieniu zawarte były słowa zachęty do pracy oraz życzenia samych sukcesów i wspaniałych osiągnięć. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Chojnowa mgr Jan Serkies i przedstawicielka Rady Rodziców pani Wioleta Cichocka. Wicedyrektor szkoły Beata Miler-Kornicka przedstawiła uczniom klas I i IV nowych wychowawców. Na ich twarzach widać było radość, ale i zadumę nad tym, co przyniesie nadchodzący rok szkolny. Na zakończenie wicedyrektor szkoły podała kilka spraw organizacyjnych, potem wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami. W miłym nastroju i pełni zapału do pracy nauczyciele i uczniowie rozeszli się do domów, by już następnego ranka rozpocząć pierwszy dzień nauki w roku szkolnym 2006/2007.

   

 

KAMPANIA "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"

Nasza szkoła prowadzi wiele działań mających na celu przeciwdziałanie agresji. Aby określić skalę tego zjawiska wśród społeczności uczniowskiej, we wrześniu 2006 roku przeprowadzono ankietę wśród 210 losowo wybranych uczniów z klas II - VI. Po jej przeanalizowaniu okazało się, że dominującą formą jest przemoc werbalna. Ponadto występują inne jej przejawy, takie jak: grożenie, zastraszanie, izolowanie, okradanie, zamykanie w pomieszczeniach, przemoc emocjonalna, plucie, przeklinanie. Najwięcej zdarzeń związanych z przemocą zanotowano na korytarzu, w szatni, przed szkołą. Nauczyciele nie są obojętni na niewłaściwe zachowania uczniów. Podejmują kroki w celu eliminowania przemocy -  zwracają uwagę, wyjaśniają, przeprowadzają rozmowy i pogadanki, informują rodziców na bieżąco o niewłaściwych zachowaniach ich dzieci. W roku szkolnym 2006/2007 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii "Szkoła bez przemocy" .W związku z tym w planach wychowawczych zostały ujęte tematy związane z profilaktyką agresji słownej, pedagogizacja rodziców, program własny pedagoga szkolnego mgr Marii Pury "Bliżsi sobie - bliżsi innym" realizowany w klasach, w których dochodzi do najczęstszych konfliktów międzyrówieśniczych, podkreślenie rangi dyżurów nauczycielskich na korytarzach, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizację wielu zajęć pozalekcyjnych. Treści dotyczące walki z przemocą realizowane są systematycznie w ramach programu profilaktycznego opracowanego przez mgr Grażynę Kośnik. W szkole na bieżąco podejmowane są działania wynikające z zadań kampanii, są to: pogadanki pedagoga szkolnego prowadzone przez radiolę do całej społeczności uczniowskiej, zebrania z rodzicami z udziałem pedagoga. W klasach IV - VI zostały przeprowadzone godziny wychowawcze według scenariuszy zamieszczonych na stronie internetowej: www.szkolabezprzemocy.pl i obejmowały tematykę:

"Jak dochodzi doprzemocy?"        

"Jak pomagać, jak się bronić?"             

 Ponadto dla uczniów klas szóstych zorganizowano spotkania z policjantem. Zgromadzeni w świetlicy szkolnej uczniowie usłyszeli historie na temat aktów przemocy i agresji oraz zapoznali się z pozytywnymi rozwiązaniami przedstawionych sytuacji. Policjant podawał przykłady interwencji w przypadku agresywnych zachowań wśród nastolatków, mówił o przyczynach niewłaściwych zachowań, ich skutkach oraz o sposobach przeciwdziałania. 16 grudnia 2006 roku odbył się apel pod hasłem "W naszej szkole koniecznie musi być bezpiecznie". Dzięki wystąpieniu wicedyrektor szkoły mgr Beaty Miler-Kornickiej dzieci uświadomiły sobie potrzebę uprzejmości, która sprawi, że w szkole będzie przyjemnie i bezpiecznie.

 

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI ILUSTROWANEJ

We wrześniu 2006 roku w Szkole Podstawowej nr1 im. Janusza Korczaka w Sobótce odbył się III Międzyszkolny Konkurs Poezji Ilustrowanej. Uczennica naszej szkoły Agnieszka Pisarska z kl.VIb napisała wiersz o naszym patronie - Januszu Korczaku i zdobyła pierwsze miejsce. Jej młodsza koleżanka Daria Kuta z kl.IIIc zajęłą drugie miejsce w konkursie plastycznym. Gratulujemy sukcesu! Uczennice przygotowne zostały przez nauczycielki: mgr Bernardę Sypień i mgr Grażynę Kośnik.

                   

            Agnieszka Pisarska                             Daria Kuta

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Mieszkańcy naszej planety chcą mieć wpływ na swoje otoczenie. W trosce o naturalne środowisko dnia 15 września 2006 roku wzięliśmy udział w akcji "Sprzątanie Świata". Celem jej jest rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów przez ukazanie konieczności ochrony środowiska i potrzeby segregowania śmieci. Dzieci starają się pamiętać, że nie tylko w tym dniu, ale na co dzień powinniśmy dbać o porządek w najbliższym otoczeniu.

                    

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie