„Grzecznie i skutecznie o zasadach dobrej komunikacji"

- 2 zadanie  z drugiego obszaru MegaMisji

 

Komunikacja jest procesem wymiany informacji, jest ona nieodzowna i towarzyszy nam od początku do końca życia. Stanowi element niezbędny do nawiązywania relacji pomiędzy poszczególnymi ludźmi, a także podstawę funkcjonowania społeczeństwa. Komunikacja online i offline mają wiele cech wspólnych, jednak istotnie się różnią. W Internecie opiera się ona głównie na tekście i pozbawiona jest mowy ciała i tonu głosu. Aby zneutralizować brak przekazu pozawerbalnego, który jest tak samo ważnym elementem komunikowania się z innymi jak słowa, należy precyzyjnie formułować myśli, używać merytorycznych argumentów i stawiać konkretne pytania.

Głównym celem dzisiejszych zajęć MegaMisji  było uwrażliwienie dzieci na różnorodność komunikacji internetowej. Świadomość istnienia różnych wariantów i możliwości przekazywania treści pozwala na lepsze dobranie formy przekazu.

Dzięki temu komunikacja jest efektywna — dokładna, celowa i prowadzona z poszanowaniem drugiej strony. Na zajęciach świetliczaki  w formie zabawy uczyły się podstawowych zasad w praktyce , jakie obowiązują w świecie komunikacji. Z wybranych fragmentów ułożyły po trzy wypowiedzi: SMS do kolegi, email

do nauczyciela, wypowiedź w rozmowie z rodzicami. Następnie „świetliczaki- aktorzy" zaprezentowały swoje wypowiedzi w postaci scenek. Było dużo śmiechu.

Świetliczaki bardzo dobrze poradziły sobie z wszystkimi zadaniami MegaMisji.

Wiedzą, jakie są podstawowe zasady komunikacji bezpośredniej, przez telefon, SMS i email oraz potrafią zastosować zasady komunikowania się w praktyce.

Są zasady, które dotyczą wszystkich form komunikacji to: powitania, pożegnania oraz zasada, żeby nikogo nie obrażać i nie używać brzydkich słów.

 Podstawową zasadą jest zawsze szacunek do drugiej osoby.

 Zajęcia zakończyły się podsumowaniem zasad, które obowiązują we wszystkich formach komunikacji.

Kolejne zadanie MegaMisji  zaliczone!

 (szerokość: 375 / wysokość: 210) (szerokość: 375 / wysokość: 210)

  (szerokość: 375 / wysokość: 210) (szerokość: 375 / wysokość: 210)

  (szerokość: 375 / wysokość: 210) (szerokość: 375 / wysokość: 210)

    E.R

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie