Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
 

Zajęciami pozalekcyjnymi zostało objętych 431 uczniów, 42 uczniów uczęszczało na zajęcia specjalistyczne a 85 uczniów zostało objętych zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.

 

1.     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 22 uczniów

2.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-85 uczniów

3.     Zajęcia socjoterapeutyczne- 14 uczniów

4.     Zajęcia logopedyczne- 6 uczniów

5.     Zajęcia rewalidacyjne-2 uczniów

6.     Zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe- 141 uczniów (8 kół)

7.     Zajęcia artystyczne- 95 uczniów (6 kół)

8.     Zajęcia sportowe -150 uczniów (7 kół)

9.     Inne zajęcia- 45 uczniów (5 kół)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie