13 stycznia nasi uczniowie przystąpili do pisania kolejnego próbnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności nabytych w szkole podstawowej. W kwietniu będa musieli zmierzyć się z testem właściwym, do którego chcą być jak najlepiej przygotowani.  Egzamin ten swoją treścią obejmuje szeroki zakres materiału z języka polskiego matematyki, historii, przyrody i wielu innych dziedzin, z których wiedzę uczniowie zdobywali przez sześć lat.  Sprawdzian szóstoklasisty nie ma wpływu na oceny na świadectwie ukończenia szkoły, ale większość uczniów traktuje go bardzo poważnie i stara się do niego dobrze przygotować.

Klasa VIa podczas pisania sprawdzianu

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie