ŚWIETLICZAKI Z SP 4 KONTYNUUJĄ KOLEJNE ZADANIA MEGAMISJI


(szerokość: 150 / wysokość: 112)

Tematy świetliczaków z klas drugich


„Psotnik i różne media"

                                                        

Poruszając się w świecie mediów możemy zaobserwować, że te same treści pojawiają się w nich w bardzo różnych formach. Czym różnią się między sobą? Jak powinny być przygotowane? Czy ten sam przekaz, który usłyszymy w radiu sprawdzi się np. w telewizji? Uczniowie mieli szansę nie tylko poszukać odpowiedzi na powyższe pytania, ale i sprawdzić swoje siły w przełożeniu treści usłyszanej bajki na zupełnie inny środek przekazu, a dokładnie dokonać komiksowej interpretacji fragmentu audiobooka.

„Szyfr emotikonów"                                                                  

W trakcie zajęć świetliczaki  dowiedziały się do czego służą emotikony i rysunki gestów oraz nauczyły się rozumieć je i samodzielnie stosować.
Świetliczaki weszły w świat emocji i emotikonek. Dowiedziały się do czego służą, kiedy odpowiednio je wyrazić i za pomocą jakich emotikonek. Na początek dzieci odpowiadały na pytanie czym są emocje. Za pomocą mimiki przedstawiały przed grupą odpowiednie emocje. Zostały im rozdane plansze " SMSy", dzięki którym opowiadały co autor miał na myśli wysyłając wiadomość o takiej treści i jakie emocje chciał przekazać. Następnie dzieci zostały podzielone na 3 grupy, w których na podstawie podanych tekstów przekazały te same informacje w krótkiej wiadomości i dodały odpowiednie emotikony. Kolejnym zadaniem było za pomocą pantomimy i podanego opisu przedstawienie scenki przed resztą grup. W ostatnim zadaniu uczniowie zapisali wyłącznie obrazkami i emotikonami podaną wiadomość. Potem grupy wymieniły się obrazkami. Na podsumowanie zajęć powiedzieliśmy sobie, że emocje towarzyszą człowieku przy komunikacji np. bezpośredniej czy w mediach i najważniejsze jest żeby umieć nad nimi panować.

„Julka i Kuba bronią swoich praw w sieci"                                        

Uczniowie dowiedzieli się, że każde dziecko ma swoje prawa, których nikt nie może im odebrać - w kontekście mediów było to prawo do informacji, z którym łączą się m.in. prawo do swobodnej wypowiedzi czy wymiany informacji. Podczas zajęć rozwiązały szyfr znaków ukrywający wyraz „prawo", posłuchały wiersza o swoich prawach i stworzyły obrazkową gwiazdę pokazującą, czym jest prawo do informacji.

Tematy świetliczaków z klas trzecich

„Dobry czy zły Psotnik"
Na zajęciach rozmawialiśmy o dwóch bardzo ważnych pojęciach: dobro i zło. Wymieniliśmy sobie przykłady dobrych i złych zachowań .Dobre i złe charaktery wyróżniliśmy również spośród bohaterów filmowych, bajkowych i książkowych, wymieniając przy okazji cechy charakteryzujące dobre i złe zachowania. Następnie świetliczaki otrzymały opisy sytuacji i odegrały znakomite scenki dramowe. Dzieci zauważyły, że podczas oglądania bajek czy filmów gdy pojawia się postać, która zamierza zrobić coś złego zmienia się muzyka. Potem dzieci odtwarzały różne przykładowe odgłosów, które mogłyby towarzyszyć pojawieniu się złego lub dobrego bohatera (np. "bum, ta da dam" lub "la la la"). Wygląd postaci i kolory ¬ również mogą służyć do podkreślenia charakteru postaci. I tu świetliczaki wymieniały szereg znanych postaci. Dobrych i złych bohaterów oraz sytuacje możemy spotkać, także w Internecie, telewizji, filmach, grach komputerowych. Nasze dobre i złe zachowania mają różne konsekwencje dla innych i dla nas samych: możemy komuś sprawić radość, pomóc albo sprawić przykrość, ból. Ważne, aby pamiętać także, że to czy jesteśmy dobrzy czy źli nie zależy od naszego wyglądu, liczy się to jak postępujemy.
W przekazach medialnych, tak jak w życiu, pojawiają się dobrzy i źli bohaterowie. Zajęcia zachęcają do zastanowienia się nad ich wspólnymi cechami, a także konsekwencjami dobrego i złego zachowania różnych postaci. Zwracają też uwagę na to, że pozory mogą mylić i straszny potwór skrywa czasem wrażliwość i wielkie serce

 

 

„Kampania społeczna Julki i Kuby"


Świetliczaki doskonale wiedzą, czym jest i na czym polega kampania wyborcza. Mają bowiem w swojej grupie przedstawicielkę Małego Samorządu Uczniowskiego, która w maju tego roku wykonała plakat wyborczy z postulatami i zdołała przekonać rówieśników do oddania na nią głosu. Z tego też względu zajęcia zadania 3 – Kampania społeczna Julki i Kuby nie sprawiły im trudności, a prawdziwą przyjemność. 
W ramach wprowadzenia dzieci wysłuchały przeczytanej przez wychowawczynię „Historii o Mateuszku" i bez problemu odpowiedziały na zadane pytania. W górze unosił się las dziecięcych rąk i każdy chciał dodać coś od siebie. Wspólnie ustaliliśmy, że kampanie społeczne organizowane są po to, by zwrócić uwagę otoczenia na ważny problem. Świetliczaki potrafiły podać przykłady takich kampanii prezentowanych w telewizji oraz Internecie. 
Po dobraniu się w pary uczniowie losowali hasła i prezentowali grupie, czego one dotyczą i do czego zachęcają. Zastanowili się również, jakie problemy szkolne mogłyby stać się przedmiotem kampanii społecznej. Wybrali następujące tematy: przepychanie się w kolejce w stołówce szkolnej, konieczność segregowania odpadów, obniżenie poziomu hałasu w świetlicy i podczas przerw oraz codzienne czytanie. Po ustaleniu adresatów kampanii przystąpiły do wykonania plakatów, co wywołało wiele dyskusji oraz uśmiechów.

 

  

„Za darmo, czy nie? - o pieniądzach w mediach"                                   
Na zajęciach świetliczaki dowiedziały się, że korzystanie z mediów jest płatne. Wcześniej bez problemu wymieniły, czym można za coś zapłacić. Najczęściej padały odpowiedzi: kartą i gotówką, ale niektórzy spostrzegli, że istnieją płatności internetowe oraz tzw. handel wymienny. Po części wprowadzającej wychowawczyni odsłoniła tajemniczą planszę, podzieliła uczestników na dwie drużyny, rozdała im karty pracy i wytłumaczyła zasady „Pieniężnej gry". Obie drużyny odpowiadały na 16 pytań dotyczących opłaty za różne media. Sporo było dyskusji i narad, jeśli dzieci nie były pewne odpowiedzi, zapisywały na karcie przypadki, w których im zdaniem za coś płacimy, a kiedy nie. W trakcie odczytania odpowiedzi grup wychowawczyni omawiała zagadnienie, a wybrani uczniowie podchodzili to wskazanego na planszy gry pola i płatne media oznaczali banknotami z gry Eurobusiness. Zwycięska okazała się drużyna kapitan Zosi. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, odbyły się w przyjaznej atmosferze i nauczyły zdrowej rywalizacji rówieśniczej.


                                                                                Wychowawczynie

                                                Bożena Szarek, Aleksandra Korba, Justyna Rząsa.


                             (szerokość: 565 / wysokość: 317)

                             (szerokość: 565 / wysokość: 317)

                             (szerokość: 565 / wysokość: 317)

                             (szerokość: 565 / wysokość: 317)

                             (szerokość: 565 / wysokość: 317)                    
  

                             (szerokość: 565 / wysokość: 423)

                             (szerokość: 565 / wysokość: 423)

                             (szerokość: 565 / wysokość: 423)

                             (szerokość: 565 / wysokość: 423)

 (szerokość: 375 / wysokość: 500) (szerokość: 375 / wysokość: 500)

   WST. E.R

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie