Nasi uczniowie, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata". 21 września klasy II-VI sprzątały przydzielone im tereny. Podczas sprzątania dzieci używały rękawic ochronnych, śmieci zbierały do foliowych worków. Akcja przebiegała sprawnie, a jej efektem były worki pełne śmieci złożone w wyznaczonych punktach. Organizatorkami akcji były panie - Alina Bijak i Alicja Gac.

(szerokość: 600 / wysokość: 450)

(szerokość: 600 / wysokość: 450)

(szerokość: 600 / wysokość: 450)

(szerokość: 600 / wysokość: 450)

(szerokość: 600 / wysokość: 450)

(szerokość: 600 / wysokość: 450)

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie