(szerokość: 600 / wysokość: 450)  Mini Liga Matematyczna
                                      Regulamin                       
(szerokość: 363 / wysokość: 486)              

1.      Organizatorami konkursu – „Mini Liga Matematyczna" są nauczycielki matematyki Szkoły Podstawowej nr4  - pani Violetta Gachowska i pani Marzena Rudzka-Kupczyńska.

2.      Celem konkursu jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych u wszystkich uczniów naszej szkoły, wyzwalanie aktywności matematycznej oraz promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.

3.      Liga Matematyczna przeznaczona jest dla wszystkich uczniów klas IV-VI zainteresowanych matematyką.

4.      Konkurs trwa od 19 do 30 listopada, 3 grudnia ogłoszone zostaną wyniki.

5.      19 listopada (poniedziałek) zostanie udostępniona uczniom pierwsza lista zadań, których rozwiązania do końca tygodnia (23.11) należy przekazac swoim nauczycielom matematyki.

6.      26 listopada (poniedziałek) ukaże się druga lista zadań. Rozwiązania zadań należy przekazac do końca tygodnia (30.11) nauczycielom.

7.      Listy ukażą się na stronie szkoły, można też odbierac je u swojego nauczyciela matematyki.

8.      Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania indywidualnie w domu. Zadania powinny zawierać dokładny opis rozwiązania. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Identyczne prace będą odrzucane.

9.      Za każde rozwiązane zadanie uczeń może otrzymać 0-3 pkt.

10.  Po sprawdzeniu prac zostanie ogłoszona lista punktowa i lokata ucznia. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia. O lokacie decyduje suma punktów otrzymanych za obydwie listy zadań.

11.  Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzygają organizatorzy.         
                                                              

                                                                                                                                                                  (szerokość: 428 / wysokość: 600)                                                                                                                                          

   

LISTA NR1 (40.00 kb)


LISTA NR2 (219.62 kb)
Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie