(szerokość: 190 / wysokość: 176) JESZCZE RAZ KILKA SŁÓW O PROGRAMIE...

 

„Klub Bezpiecznego Puchatka" jest programem edukacyjnym, ktory ma służyć poprawieniu bezpieczeństwa najmłodszych uczniow klas pierwszych szkół podstawowych. Program przygotowywany jest przez fi rmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głownej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Głowny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

 

Mechanizm programu:

Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych wraz ze scenariuszami zajęć. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom pozostałe dostarczone materiały: książeczki przeznaczone dla każdego ucznia oraz broszury informacyjne - dla rodziców. Po przeprowadzeniu zajęć oraz po przyniesieniu wypełnionych przez dzieci książeczek, a także udziale w Wielkim Teście Bezpieczeństwa szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka".

Program trwa cały rok szkolny 2012/2013.

 

     CO JUŻ ZROBLIŚMY:

   

  W listopadzie nasza szkoła przystąpiła do Programu Bezpieczny Puchatek. Koordynator E. Rusiecka wysłała zgłoszenie i czekamy na materiały dotyczące programu.  Rodzice, nauczyciele, a także instytucje, takie jak Policja, nie szczędzą starań, by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

  W dniach 22 i 23 listopada w bibliotece szkolnej uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w domu, szkole i poza szkołą. Zapoznali się z pojęciami: droga, skrzyżowanie, chodnik, jezdnia, a także z zasadami poruszania się po drogach, zachowaniem w szkole i poza nią, przypomnieli sobie podstawowe numery telefonów alarmowych 999, 997,998, 992, 112. Ćwiczyli również przechodzenie przez pasy. Odpowiadali na pytania dotyczące zachowanie się w domu, na przerwach w szkole. Pierwsze zajęcia przeprowadziła bibliotekarka E. Rusiecka w oparciu o elektroniczne materiały edukacyjne (do chwili otrzymania materiałów od organizatora) Klubu Bezpiecznego Puchatka" ze strony http://www.bezpiecznypuchatek.pl/, aby uczniowie wszystkich czterech klas pierwszych mogli uczestniczyć w „OGÓLNOPOLSKIM TEŚCIE WIEDZY O  BEZPIECZEŃSTWIE", który odbył się w dniu 23 listopada w bibliotece szkolnej pod kierunkiem bibliotekarki. 

                                                                                         

                                                                                                             Elżbieta Rusiecka

 

 (szerokość: 375 / wysokość: 281)  (szerokość: 375 / wysokość: 281)

  (szerokość: 750 / wysokość: 562)

 

 (szerokość: 375 / wysokość: 281)  (szerokość: 375 / wysokość: 281)

            (szerokość: 750 / wysokość: 1000)

 

  (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

 

  (szerokość: 750 / wysokość: 562)

 

                                                                                                       

BEZPIECZNYCH I POGODNYCH WAKACJI!!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie