Recykling - zadbajmy o środowisko.

Prowadzimy akcję zbierania baterii. Każdy kto ma zużyte baterie może przynosić je do pokoju opiekunek SKO, aby pomóc w ochronie środowiska. Zachęcamy do przynoszenia i wrzucania baterii do specjalnie przygotowanego pojemnika.

Statystyczny Polak używa rocznie 8 baterii, a każda, nawet najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale ciężkie - ołów, lit, mangan, kadm i rtęć – mogą przedostać się do środowiska, zatruć glebę i wodę a także nasze pożywienie! To dlatego polskie prawo zakazuje umieszczania zużytych baterii razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, a nakazuje ich selektywną zbiórkę.

Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika?

Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od      21 października 2005 r. (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.). Grozi  za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

O zakazie wyrzucania informuje znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Segregacja elektrośmieci, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych chroni środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem. Wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

A oto zbiórka baterii w Naszej szkole:

  (szerokość: 750 / wysokość: 562)

  (szerokość: 692 / wysokość: 519)

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie