(szerokość: 230 / wysokość: 219)
             zDolny Ślązaczek jest to konkurs organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu. Jest to konkurs o dużym znaczeniu. Jest on skierowany do wszystkich uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Jest on organizowany jest od 2003 roku. Początkowo eliminacje miały charakter interdyscyplinarny i tylko finał odbywał się w formie pisemnej w dwóch osobnych częściach - matematycznej i humanistycznej. Od 2018 roku konkurs jest organizowany począwszy od eliminacji szkolnych osobno z matematyki i języka polskiego oraz języków obcych.
        Celem konkursu jest:
- rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych,
- wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych;
- rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów i wspieranie ich rozwoju,
- stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów, jak i ich szkół,
- integrowanie środowiska edukacyjnego związanego z II etapem kształcenia,
- propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.

        Za nami etapy powiatowe i finał z matematyki. Z języka polskiego na etapie powiatowym brało udział 788 uczniów, do finału zakwalifikowało się 146 osób, w tym uczennica naszej szkoły - Eliza Laskowska z klasy 7a. Z języka niemieckiego ten etap rozpoczęło 365 uczniów, do finału zakwalifikowały się 42 osoby, w tym Maja Marysiewicz z 7b. Dziewczynkom życzymy powodzenia  w finale!
(szerokość: 261 / wysokość: 344)
  
     Z matematyki  w tym etapie uczestniczyło 820 uczniów, do finału zakwalifikowały się 92 osoby, w tym Hubert Kupczyński z 7a. 
   

      Hubert brał udział w finale, który odbył się 10 stycznia we Wrocławiu. Etap ten polegał na rozwiązaniu zadań otwartych. Hubert wyszedł zwycięsko ze zmagań z tymi zadaniami i otrzymał najwyższe wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie - został jego LAUREATEM! Uczeń i jego rodzice otrzymali gratulacje od dyrekcji szkoły, wychowawcy i grona pedagogicznego.

(szerokość: 600 / wysokość: 693)


DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie