(szerokość: 360 / wysokość: 264)
       Niezmiernie miło nam jest poinformować, że uczennica klasy 8a – Eliza Laskowska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Zdolny Ślązak z dwóch przedmiotów: matematyki oraz fizyki. Podwójny tytuł laureata został zdobyty po raz pierwszy w historii naszej szkoły (w ubiegłym roku laureatami zostali Hubert Kupczyński z matematyki i Maja Marysiewicz z języka niemieckiego). Uzyskując tytuł laureata z matematyki, Eliza nie będzie musiała pisać egzaminu z matematyki, bowiem automatycznie uzyskała 100% z tej części. Ponadto laureaci mają pierwszeństwo w wyborze szkoły średniej, od razu uzyskując maksymalną ilość punktów w rekrutacji.

    Naszą zdolną uczennicę do konkursu z matematyki przygotowywała p. Justyna Dziubak-Sobiechowska, natomiast z fizyki p.Iwona Majerowska.

      Konkurs „zDolny Ślązak" jest konkursem wojewódzkim, skierowanym do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Składa się on z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. Konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. Realizatorem konkursu jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.


Serdecznie gratulujemy Elizie tak ogromnego sukcesu!!!

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie