TPD zaprasza na konkurs plastyczny pt.


„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym"!

                      

   Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym" i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia,  kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

 

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria - Żyj zdrowo i bezpiecznie

- zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

- bezpieczeństwo  w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

3. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. - do wyboru przez uczestnika konkursu).

4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.

5. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 5 osobowych.

6. Każda osoba lub grupa może zgłosić na prace w obu kategoriach.

7. Termin składanie prac konkursowych upływa z dniem 19 marca 2020.( do sali nr 10- p. Natalia Halikowska lub do świetlicy szkolnej),

8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu  (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

 

                                                                          Natalia Halikowska

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie