Wygląda dobrze
To pole jest wymagane#SzkołaPamięta

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" - pierwszy wers wiersza ks. Jana Twardowskiego w bardzo prosty sposób uwidacznia nam prawdę o przemijaniu losu człowieczego. Czas nieubłaganie płynie, a z każdym rokiem odchodzą od nas kolejne wielkie postacie, zasłużone, znane i kochane. Pierwsze dni listopada- Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki, są najlepszą okazją do tego, by dać wyraz naszej pamięci, wdzięczności oraz miłości wszystkim tym, którzy odeszli. W tym celu SP4 ponownie z wielkim zapałem oraz refleksją zarazem, przyłączyła się do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Szkoła pamięta". Ideą tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, jednak za cel wzięliśmy sobie również próbę zdefiniowania tego słowa, bo czyż niejedno ma ono imię?

         Bohater to zarówno ten, którego znają potomni całego narodu, ten który odkrył, zwyciężył, walczył, ten który poznał, zobaczył, stworzył, jak i ten, który bohaterem jest tylko w naszych oczach, mimo że nie znają go tysiące i nie zrobił nic wielkiego dla ogółu, jednak dla nas samych był kimś wyjątkowym, kimś kto w szczególny sposób zapisał się w naszej pamięci. W ten sposób hasło #SzkołaPamięta realizowaliśmy z zamysłem wielowymiarowo, pokazując tym samym, że cześć i pamięć oddajemy nie jednostce, ale całej rzeszy osobistości znanych i mniej znanych, których dziś już z nami nie ma.

         Korczakowcy odbyli wiele lekcji wspomnień czego efektem są dekorujące szkolne sale i korytarze gazetki, prace plastyczne, plakaty dotyczące wielkich Polaków. A uczestniczyli w tych działaniach zarówno najmłodsi, jak i ci starsi uczniowie.

         Nie mogło nas zabraknąć również w miejscu, które pierwsze przychodzi na myśl w kontekście Święta Zmarłych. Mowa oczywiście o cmentarzu, gdzie mieliśmy okazję spełnić dobre uczynki. Najczęściej odwiedzanym punktem cmentarza był plac z pomnikiem Golgota Wschodu. Tam uczniowie poza zapaleniem zniczy oraz cichą modlitwą za ofiary kresów wschodnich, poznali także historie z nimi związane, które jeszcze bardziej wzmocniły tętniące dziś życiem hasło „Nigdy więcej wojny", hasło które aktualnie jest marzeniem wielu.

         Kolejne klasy przemierzały drogi spod pomnika pod krzyż, by zapalić światełko pamięci. Mieszkańcy Chojnowa porządkując groby swoich najbliższych, wymieniali się uśmiechami z naszymi uczniami, którzy „zakasali" rękawy po to, by przywrócić świetność zapomnianym nagrobkom i pokazać, że pamiętamy o wszystkich.

Najstarsi uczniowie SP4 uczestniczyli w lekcji muzealnej pn. „Artyści Andersa". 80 lat temu, czyli w roku 1942 gen. Anders wyprowadził ze Związku Radzieckiego ponad 115 tysięcy Polaków, w tym blisko 78,5 tysięcy żołnierzy i niemal 18 tysięcy dzieci. O trudach tej długiej i wyczerpującej podróży, opowiadał dyrektor muzeum p. Andrzej Świdurski. Poza lekcją historii z faktami na czele, wizyta ta stała się jednocześnie lekcją pamięci, w której główną rolę odgrywa człowiek, a jego życie najwyższą wartość.

Przedsięwzięcia związane z akcją wykraczały również poza granice naszego miasta. Grupa uczniów naszej szkoły należąca do Eucharystycznego Ruchu Młodych, przy okazji wycieczki do Pniew zapoznała się z działalnością św. Urszuli Ledóchowskiej- założycielki ERM w Polsce, nauczycielki i wychowawczyni, która oficjalnie została uznana za wzór patriotki.

W taki oto sposób, dając świadectwo naszej pamięci, wdzięczności i spełniając dobre uczynki kolejny raz udowodniliśmy, że nasza #SzkołaPamięta…

 

Natalia Halikowska


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 421)


(szerokość: 750 / wysokość: 346)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 346)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 1000)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 1000)


(szerokość: 750 / wysokość: 1002)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


                                  (szerokość: 480 / wysokość: 640)


                                                      

 

 

        

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie