Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

WEŹ UDZIAŁ W MIKOŁAJKOWYM KONKURSIE LITERACKIM!Ho! Ho! Ho! – mamy już grudzień i naszych uszu dobiega zawołanie zwiastujące przybycie wyczekiwanego przez cały rok Mikołaja, niosącego worek prezentów.

Prezenty, a raczej nagrody, czekają też na tych, którzy zdecydują się podzielić się swoim talentem oraz kreatywnością i wezmą udział w Szkolnym Mikołajkowym Konkursie Literackim, którego rozpoczęcie ogłaszamy. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i do spróbowania swoich sił w literackich zmaganiach.(szerokość: 750 / wysokość: 500)Regulamin

Szkolnego Mikołajkowego Konkursu Literackiego

dla klas IV – VIII


USTALENIA WSTĘPNE


 1. Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka polskiego oraz bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

 2. Celem konkursu jest wspieranie twórczości literackiej uczniów i rozwijanie ich kreatywności, a także uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy IV – V oraz klasy VI – VIII.

 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie tekstów literackich w określonej dla każdej kategorii formie i na podany temat.

 3. Klasy IV – VI napiszą list do św. Mikołaja, w którym chciałyby go poprosić o coś wyjątkowego, pamiętając o zachowaniu wszystkich elementów charakterystycznych dla listu.

 4. Klasy VI – VIII napiszą opowiadanie twórcze pt. „Jak zostałem św. Mikołajem na jeden dzień”.

 5. Gotowe prace w formie wydruku na kartce A4, podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą, należy składać u nauczycielek polonistek lub w bibliotece szkolnej.

 6. Każdy uczeń może złożyć na konkurs tylko jeden list (klasy IV – V) lub jedno opowiadanie (klasy VI – VIII), prace muszą być dotąd nigdzie niepublikowane.

 7. Konkurs rozpoczyna się 5.12.2022 i trwa do 22.01.2022. Wyniki zostaną ogłoszone po upływie tego terminu, nie później niż w drugim tygodniu stycznia 2023.

 8. Jury składające się z nauczycielek języka polskiego oraz wicedyrektor szkoły wyłoni 3 najlepsze prace w każdej z kategorii. Autorzy wybranych prac otrzymają nagrody, a ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 9. Przy ocenie prac brana będzie zarówno treść, pomysłowość, jak również poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.


ŻYCZYMY POŁAMIANIA PIÓRA!serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie