Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
                                              BEZPIECZNY INTERNET W BIBLIOTECE
                         projekt, w którym braliśmy udział
 

 Rok 2011/2012

Kampania "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu", prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft, ma na celu włączenie bibliotek w całej Polsce w działania edukacyjne na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci. Biblioteki mogą bezpłatnie skorzystać z kursów, znajdujących się na tej platformie, a przeznaczonych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorom kampanii zależy, aby praktyka ta stała się standardem w pracy wszystkich bibliotek.

    Kurs dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej

 

 

    (szerokość: 95 / wysokość: 80)

"3..2..1.. Internet!"
Kurs oparty jest na przygodach piątki uczniów szkoły podstawowej - Kuby, Ani, Sandry,
Szymona i Piotrka. Przez pryzmat losów bohaterów, użytkownik zapoznaje się z różnymi
formami zagrożeń związanych z Internetem. Kurs składa się z siedmiu modułów,
w których prezentowane jest pięć części kreskówki. Każda kreskówka omawia jedno
z zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodsi użytkownicy sieci.
 
ZAPRASZALIŚMY  WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS IV-VI
DO BIBLIOTEKI W CELU UKOŃCZENIA KURSU "3..2..1..INTERNET"
 
Kilka filmików w ramach szkolenia jakie uczniowie odbyli:
 http://www.youtube.com/watch?v=goS_TTEtYGk
 http://www.youtube.com/watch?v=WR6AWpbaJAc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=B4H_OE-mRtA&feature=relmfu
 
 
Szczegółowe informacje były dostępne  w bibliotece i na stronie: http://www.fdn.pl/kursy/biblioteki/

  Braliśmy udział w szkoleniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także w nagraniu filmu na konkurs.

 

 

(szerokość: 95 / wysokość: 80)

   

  

                                           

 

 

 

        http://www.fdn.pl/kursy/biblioteki/

 

           BEZPIECZNY INTERNET W BIBLIOTECE

       W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

     Skierowany był szczególnie dla klas IV i tych uczniów z klas V-VI, którzy nie brali udziału w szkoleniach prowadzonych w naszej bibliotece w roku 2011/2012.

   Od września do listopada 2012 trwała nadal kampania "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu"

 Film konkursowy, w którym występują nasi uczniowie można obejrzeć w zakładce Filmy, a także na stronie http://www.youtube.com/watch?v=sLsDlPlKcTA

http://www.sp4.chojnow.eu/konkurs_bezpieczny_internet,f635,p1,fk.html

  

   KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Program trwał cały rok szkolny 2012/2013.

  

  (szerokość: 190 / wysokość: 176)

JESZCZE RAZ KILKA SŁÓW O PROGRAMIE...

 

Klub Bezpiecznego Puchatka" jest programem edukacyjnym, ktory ma służyć poprawieniu bezpieczeństwa najmłodszych uczniow klas pierwszych szkół podstawowych. Program przygotowywany jest przez fi rmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głownej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Głowny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

 

Mechanizm programu:

Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych wraz

ze scenariuszami zajęć. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom

pozostałe dostarczone materiały: książeczki przeznaczone dla każdego ucznia oraz

broszury informacyjne - dla rodziców. Po przeprowadzeniu zajęć oraz po przyniesieniu

wypełnionych przez dzieci książeczek, a także udziale w Wielkim Teście Bezpieczeństwa szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka". 

     CO  ZROBILIŚMY:

   

  W listopadzie nasza szkoła przystąpiła do Programu Bezpieczny Puchatek. Koordynator E. Rusiecka wysłała zgłoszenie i czekamy na materiały dotyczące programu.  Rodzice,

nauczyciele, a także instytucje, takie jak Policja, nie szczędzą starań, by chronić dzieci

i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych działań jest

edukacja dzieci uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

  W dniach 22 i 23 listopada w bibliotece szkolnej uczniowie wszystkich klas pierwszych

uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w domu, szkole i poza szkołą.

Zapoznali się z pojęciami: droga, skrzyżowanie, chodnik, jezdnia, a także z zasadami

poruszania się po drogach, zachowaniem w szkole i poza nią, przypomnieli sobie

podstawowe numery telefonów alarmowych 999, 997,998, 992, 112. Ćwiczyli również

przechodzenie przez pasy. Odpowiadali na pytania dotyczące zachowanie się w domu, na przerwach w szkole. Pierwsze zajęcia przeprowadziła bibliotekarka E. Rusiecka w oparciu o elektroniczne materiały edukacyjne (do chwili otrzymania materiałów od organizatora) 

Klubu Bezpiecznego Puchatka" ze strony http://www.bezpiecznypuchatek.pl/, aby

uczniowie wszystkich czterech klas pierwszych mogli uczestniczyć w OGÓLNOPOLSKIM TEŚCIE WIEDZY O  BEZPIECZEŃSTWIE", który odbył się w dniu 23 listopada w bibliotece szkolnej pod kierunkiem bibliotekarki.


  

(szerokość: 375 / wysokość: 281)  (szerokość: 375 / wysokość: 281)

  (szerokość: 750 / wysokość: 562)

 

 (szerokość: 375 / wysokość: 281)  (szerokość: 375 / wysokość: 281)

            (szerokość: 750 / wysokość: 1000)

 

  (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

 

  (szerokość: 750 / wysokość: 562)

    Rok szkolny 2014/2015

 

I D W BIBLIOTECE NA ZAJĘCIACH DOTYCZĄCYCH   BEZPIECZEŃSTWIE W SZKOLE  I POZA …

 

   Dzisiaj, tj.7 maja uczniowie klasy I d wraz z wychowawczynią p. B. Wiatrowicz odwiedzili bibliotekę. Celem wizyty była lekcja o bezpiecznym przebywaniu w szkole, na ulicy, a także w domu. Uczniowie pięknie wypowiadali się na temat BEZPIECZEŃSTWA. Przypomnieli zasady przechodzenia przez jezdnię. Obejrzeli krótkie filmy z komentarzem „Gadki z psem", 321 bezpieczny Internet, a także fragmenty filmu z policjantem. Dzieci utrwaliły i poszerzyły wiadomości ważnego dla nich tematu.

                                                                                                     E. R


 (szerokość: 730 / wysokość: 547)

 (szerokość: 730 / wysokość: 547)

  (szerokość: 730 / wysokość: 547)

  (szerokość: 730 / wysokość: 547)

j
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie