Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Działania w ramach „Kampanii przeciw przemocy" odbędą się  w miesiącach od września do listopada 2015r :

1. 15 uczniów z  klas IV-VI będzie  uczestniczyć w warsztatach, podczas których zostaną stworzone scenariusze scenek profilaktycznych przeciwdziałających przemocy w szkole, w domu i na podwórku. Następnie na podstawie tych scenariuszy zostaną nakręcone filmiki, w których role odgrywać będą uczniowie szkoły.  Gotowe filmiki prezentowane będą wszystkim klasom IV-VI na godzinach wychowawczych.

2.W  październiku uczniowie z  klas I-III  będą oglądać przygotowane przez klasy starsze filmiki. Następnie  po projekcji filmików będą uczestniczyć  w warsztatach plastycznych. Zostaną wykonane plakaty związane z tematyką filmików. Rezultatem tych działań będzie wystawa prac w holu szkoły. 

3. 15 uczniów z klas IV-VI oraz rodzice z Rady Rodziców (5 osób)  będą brać udział w zajęciach komputerowych (4 godz.), na których wykonają dwa projekty ulotek – jedna związana z zachowaniami asertywnymi wobec przemocy, druga – z numerami telefonów, pod którymi mogą znaleźć wsparcie ofiary przemocy. Drugim efektem tych zajęć będą wykonane przez uczniów  i Rodziców naklejki z napisem „Stop przemocy!"

4. W październiku lub listopadzie 2015r. na zakończenie kampanii odbędzie się happening  „Czwórka przeciw przemocy",
w którym będą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły , rodzice , pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, zaproszeni goście i wolontariusze. Wolontariusze pomogą w organizacji i zabezpieczeniu happeningu. Impreza odbędzie się na terenie szkoły.  W tej akcji uczestniczyć też będą zaproszeni goście w ramach współpracy ze szkołą np. Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Wszyscy uczestnicy happeningu będą mieć element stroju w kolorze niebieskim – na znak solidarności z akcją. Happening ten rozpocznie się w holu szkoły uczniowie będą rozdawać przygotowane wcześniej symbole związane z przeciwdziałaniem przemocy : niebieskie balony oraz ulotki z właściwym sposobem komunikowania się i naklejki  z napisem „Stop przemocy!". W tym czasie uczniowie, rodzice, nauczyciele, goście będą podpisywać się pod wspólnym hasłem „Jesteśmy przeciwko agresji i przemocy", które zostanie wywieszone w holu szkoły.

 

Wszyscy uczestnicy utworzą krąg i odśpiewają  piosenkę  pt. „Dobry przyjaciel" (którą uczniowie nauczą się wcześniej na lekcjach muzyki).

Na zakończenie akcji uczestnicy wypuszczą w niebo niebieskie balony nadmuchane helem.

Przebieg happeningu zostanie sfilmowany.

                     Realizatorami tego zadania są: B. Miler - Kornicka i A. Denisiak


 

 
                                    CZWÓRKA PRZECIW PRZEMOCY


    (szerokość: 375 / wysokość: 278)Dnia 6.11.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie odbył się happenig kończący działania warsztatowe związane z projektem „Bezpieczna szkoła" w ramach rządowego projektu „Kreatywność wielu z myślą o młodym i starszym przyjacielu. W imprezie brali udział wszyscy uczniowie szkoły, rodzice nauczyciele, a także policjanci z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu oraz z Komisariatu Policji w Chojnowie.

Happening rozpoczął się spotkaniem wszystkich jego uczestników  w sali gimnastycznej, gdzie zostały zaprezentowane cele akcji oraz dostęp do filmików nakręconych podczas warsztatów przez uczniów szkoły. Filmiki dotyczyły zachowań asertywnych w szkole, na podwórku i w domu. Każdy z uczestników przy wejściu do sali otrzymał ulotki zaprojektowane przez uczniów i rodziców oraz naklejki z napisem „Stop przemocy!". Pierwsza ulotka związana była z zachowaniami asertywnymi, a druga prezentowała numery telefonów pod którymi można znaleźć wsparcie. Po przemówieniu przedstawiciela policjantów uczniowie odśpiewali „Rap - dobry przyjaciel.", a następnie z niebieskimi balonami w dłoni (symbolizującymi sprzeciw wobec przemocy) przeszli do Parku Piastowskiego na marszobieg przeciw przemocy. Na zakończenie happeningu balony wypełnione helem zostały wypuszczone w powietrze przy okrzykach: „Czwórka przeciw przemocy!".

Mamy nadzieję, że nasza akcja rozpowszechni zachowania  asertywne.


  (szerokość: 730 / wysokość: 486)

  (szerokość: 375 / wysokość: 249) (szerokość: 375 / wysokość: 249)

  (szerokość: 750 / wysokość: 500)

  (szerokość: 730 / wysokość: 487)

  (szerokość: 730 / wysokość: 487)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie