OTWÓRZ  (10.85 kb)

 

ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY –  ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE

 

 

ZEZWOLENIE

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka

……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

ucz. klasy ……..  i wyjście ze świetlicy szkolnej  w dniu  ………………. o godzinie  ………

 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

 

………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

 

Chojnów, dn. ………..201….  r.

                                     

OBIADY - NUMER KONTA: 91 1020 3017 0000 2302 0381 0892 ZA LISTOPAD 2017 - 76 ZŁ                                         
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie